Agenda

ul. Kościuszki 55, Katowice

Pierwszego dnia WUD Silesia 2018 zapraszamy na warsztatowe popołudnie - sześć równolegle prowadzonych 4-godzinnych warsztatów spekulatywnych, których akcja będzie rozgrywać się w 2038 w WUDzisławiu. Podczas warsztatów zaproszeni specjaliści podzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami, jednocześnie podejmując wspólne wyzwanie związane z projektowaniem dla warunków niedalekiej przyszłości.

15:00 - 16:00 Rejestracja
16:00-20:00 Warsztaty
Warsztat 1

W mieście długowieczności

Maria Borowy, Merixstudio
Maria Borowy
Warsztat:
W mieście długowieczności
Data:
30 listopada, 16:00

WUDzisław jako nowoczesne miasto, pełne innowacyjnych rozwiązań i dobrze prosperujących przedsiębiorstw, widzi potrzebę zadbania jeszcze bardziej o swoich mieszkańców. W trakcie przeprowadzonych niedawno konsultacji społecznych, wytypowano nowy cel: mieszkańcy WUDzisławia powinny cieszyć się dobrodziejstwem miasta jak najdłużej. W praktyce oznacza to, że konieczne jest zadbanie o zdrowie i kondycję mieszkańców, tak aby średnia życia w mieście była wyższa, niż gdziekolwiek indziej. WUDzisław ma być nie tylko miastem innowacji ale i długowieczności.

Na warsztacie będziemy pracować nad strategią ukierunkowaną na potrzeby mieszkańców, szukać innowacyjnych rozwiązań i zastanawiać się nad szansami i ryzykami. Naszym wyzwaniem będzie opracowanie wizji długowiecznego miasta oraz próba odgadnięcia następstw takiej zmiany. Parafrazując Klapaucjusza z „Cyberiady” Stanisława Lema: „Wszelako każde zjawisko dodatnie, ma też swoje strony ujemne.”

Warsztat 2

WUDzislaw FutureTech: From the BrightSide…to the DarkSide and Back

Everett McKay, UX Design Edge
Everett McKay
Warsztat:
WUDzislaw FutureTech: From the BrightSide…to the DarkSide and Back
Data:
30 listopada, 16:00
If you want to design a utopia, design how to prevent a dystopia first.

Our design challenge is to understand the unintended consequences of WUDzislaw’s technological innovation renaissance, and explicitly design to prevent any potential harm to our residents. We will do so by exploring the opposite ends of the UX spectrum. Part 1 is The BrightSide, which strives to take full advantage of future technology to deliver value to users and enable meaningful scenarios by focusing on designing human experiences instead of thinking about features and technology. This part will conclude by having teams sell the value of their solutions to the audience (instead of explaining the mechanics.)

By contrast, Part 2 is The DarkSide and Back, where bad actors (called BlackHats—powerful government officials and connected large corporations) strive to exploit our city’s new monopoly services, and resident’s security and privacy for their own personal gain. To combat any potential exploitation, our city’s UX designers (called WhiteHats) will design protections and countermeasures. This part will conclude by having teams evaluate the effectiveness of their designs and present to the audience any lessons learned about the potential for exploitation.

Warsztat 3

Rozwój systemu opieki społecznej w mieście – komu, dlaczego i jak warto pomóc?

Piotr Chojnacki, Allegro
Piotr Chojnacki
Warsztat:
Rozwój systemu opieki społecznej w mieście – komu, dlaczego i jak warto pomóc?
Data:
30 listopada, 16:00

Prognozy demograficzne dla Polsce bezlitośnie pokazują, że jako społeczeństwo starzejemy się! Liczba osób w wieku 15-64 lat zmniejszy się o 8,3 mln, osób po 65 roku życia zwiększy się natomiast o 5,4 mln. Znacząco wzrośnie też  grupa seniorów, którzy ukończyli 80 lat. Miasto WUDzisław nie będzie tu wyjątkiem, jednak my projektanci, badacze i przyszli beneficjenci tego systemu :) już teraz możemy odpowiedzieć projektowo na wyzwania związane z opieką społeczną.

Podczas warsztatu uczestnicy będą mieć okazję do:

 • wykorzystania strategii value co-creation i design thinking wraz z wybranymi narzędziami
 • kreowania wymagań i diagnozowania potrzeb użytkownika
 • spojrzenia na problem z różnych perspektyw
 • eksperymentowania z technikami generowania pomysłów
 • zwiększenia swojej efektywności poprzez zdobycie nowych umiejętności i nawyków projektowych
 • nieszablonowego podejścia do rozwiązywania wyzwań projektowych
 • poznania ciekawych ludzi współdzielących taką samą pasję do projektowania
Warsztat 4

Rzeczywistość przesytu i niedosytu

Weronika Rochacka Gagliardi, DESIGN PROVISION
Weronika Rochacka Gagliardi
Warsztat:
Rzeczywistość przesytu i niedosytu
Data:
30 listopada, 16:00

Wudzisław 2038 to historia sukcesu. Mieszkańcy w prosty sposób mogą przemieszczać się z miejsca w miejsce, mają dostęp do usług opartych o model sharing economy, są wspierani przez algorytmy w wyborach dotyczących edukacji oraz przyszłej kariery. Czują jednak przesyt. Nie chodzi nawet o nadmiar informacji, bo to zostało już rozwiązane przez technologie agregacji i strukturyzacji danych. Chodzi o przesyt możliwości, wygody, kultury „podania wszystkiego na tacy”. O nic nie trzeba się już starać. Równocześnie pojawia się niedosyt – prostoty, bezpośredniego kontaktu z naturą i drugim człowiekiem, realnych emocji – bez dodatkowego filtra technologii.

W ramach warsztatu wspólnie zastanowimy się jak przywrócić mieszkańcom Wudzisławia ich człowieczeństwo, tworząc prototypy usług czy interakcji, nastawionych na Human Experience Design – empatię, prawdziwe emocje, dobrostan fizyczny i psychiczny (well being). Co to dokładniej oznacza? Podzielimy się na mniejsze zespoły. Będziemy prowadzić badania jakościowe, żeby jak najwięcej dowiedzieć się o potrzebach i bolączkach Wudzisławia. Stworzymy Persony, które pomogą nam lepiej zrozumieć ich cele, motywacje i zachowania. Przejdziemy przez fazę ideacji i, wykorzystując techniki szybkiego prototypowania, sprawdzimy jak mogłyby działać tworzone przez nas rozwiązania. Wszystko osadzimy w metodzie Service Design, wg której będzie prowadzony cały warsztat.

Warsztat 5

Vision Engineering

Tom Gilb, gilb.com
Tom Gilb
Warsztat:
Vision Engineering
Data:
30 listopada, 16:00

How to translate visions into clear, ‘really’ agreed future value statements, suitable for project management?

Main objective of the workshop is to inspire participants to learn more how to take a serious ‘engineering’ approach to their planning, and communication in design teams. Let us call it ‘User Design Engineering’.

During our workshop we will select a few examples of ‘visionary objectives’ for a ‘Future City’ and demonstrate how to clarify the first suggested vision, so everybody involved in the potential project understands it. Working in groups, workshop participants will learn practical tools they can expect to use in all future everyday planning work, about any domain (not just Future City of WUDzisław).

If you would like a feeling for Tom and his ideas, start the 18 minute TED talk

http://tinyurl.com/GilbTedx

Warsztat 6

Dlaczego tak łatwo przeprowadzić test A/B i tak trudno przeanalizować jego wynik? Warsztaty badawcze.

Krzysztof Kaiser, eSky.pl
Mariusz Janosz, eSky.pl
Krzysztof Kaiser
Mariusz Janosz
Warsztat:
Dlaczego tak łatwo przeprowadzić test A/B i tak trudno przeanalizować jego wynik? Warsztaty badawcze.
Data:
30 listopada, 16:00

WUDzislaw w 2038 roku, to niezwykle zaawansowane technicznie i społecznie miasto, do którego z całego świata przyjeżdżają turyści.

Dlatego też, na warsztatach zaprojektujemy kilka udogodnień w zwiedzaniu miasta dla przyjezdnych i za pomocą testów A/B sprawdzimy, które z nich rzeczywiście ułatwiają życie podróżnym, a które okażą się przysłowiową kłodą pod nogi.

Dzięki udziałowi w naszym warsztacie:

 • dowiecie się czym są testy A/B oraz jakie nieoczekiwane wyniki można uzyskać przy ich implementacji,
 • nauczycie się metod, które pozwolą Wam sobie z tym poradzić,
 • nauczycie się formułować weryfikowalne hipotezy badawcze oparte na badaniach społecznych i konsultacjach, tworzyć prawidłowe mierniki potrzeb swoich mieszkańców, projektować nowoczesne warianty rozwiązań polepszających komfort życia oraz interpretować rezultaty eksperymentów,
 • poznacie jedno z najpopularniejszych narzędzi do tworzenia testów A/B i niektóre sposoby na integrację go z zewnętrznymi narzędziami analitycznymi,
 • prześledzicie zaskakujące wyniki eksperymentów na różnych grupach społecznych miasta i zastanowimy się z czego one wynikają,
 • nauczycie się jak podejmować decyzje, jeśli rezultaty są nieoczywiste, a obraz wynikający z danych zakłócony,
 • korzystając z wiedzy z pierwszej części warsztatów sami określicie hipotezę badawczą i cel testu oraz zaprojektujecie własne warianty udogodnień turystom w zwiedzaniu miasta i wspólnie postaramy się zinterpretować rezultaty testów.

Na warsztat weź swojego laptopa!

Stadion Śląski, ul. Katowicka 10, Chorzów

Drugiego dnia zapraszamy na całodniową konferencję na temat rozwoju technologii i zmianam społecznych, których istotne konsekwencje docierają do nas dopiero po pewnym czasie. Omawiane tematy wiązać się będą z działaniami, których planowane cele ewoluowały w czasie, a ich wpływ wywołał szereg niespodziewanych rezultatów...

8:30 - 9:30 Rejestracja
09:30-10:00 Rozpoczęcie konferencji
Mini wykład wprowadzający / 9:45 - 10:00

Nieoczekiwane rezultaty

Paweł Nowak, Nowy
Paweł Nowak
Wykład:
Nieoczekiwane rezultaty
Data:
1 grudnia, 9:45

Krótkie wprowadzenie w tematykę tegorocznej konferencji.

10:00 - 10:40
Keynote

How to Plan for the Unknown

Tom Gilb, gilb.com
Tom Gilb
Keynote:
How to Plan for the Unknown
Data:
1 grudnia, 10:00

Specific Practical Tactics for dealing with the Good, the Bad and the Ugly in Your Project Planning Environment. With frequent reference to the User Design situation.

Background:

In all planning situations you can safely assume that there will be known unknowns, unknown unknowns, and shocking changes.

You can, like many ‘weak’ planners, use these ’surprises’ as your ‘excuses’ for your project failure. But we hope you want better options.

You can instead, deal with these Unknowns, with a rich variety of practical planning tactics, so that you will usually succeed impressively, and never have a big failure.

Lecture Points

 1. The ‚Value Vision’ Focus:
 2. No Cure, No Pay Contracting.
 3. Evolutionary Feedback and Rapid Lean Learning
 4. Adjustable Interface Design
 5. Dynamic Design and Architecture
 6. Risk Evaluation
 7. Big Picture, Systems Engineering
 8. Stakeholder, and Stakeholder Value Analysis
 9. Rich digital detail about critical requirements or objectives.
 10. Free Booklet: 100 Practical Planning Principles
10:40 - 11:00 Przerwa
11:00-12:00 Past Simple
Wykład 1 / 11:00-11:30

Where did all our time go?

Everett McKay, UX Design Edge
Everett McKay
Wykład:
Where did all our time go?
Data:
1 grudnia, 11:00

Today’s technology is extraordinary: We have never had more computational power, more productive applications, or more effective communication—on a global scale. But personally, I have very little spare time. People on my team have no time. My clients have no time either. In fact, nobody has any time anymore. Where did all our time go? Shouldn’t all our technology-enabled efficiency and productivity result in more free time rather than less?

The good news is that modern technology enables us to do more with less. But the bad news is that major technology companies are monetizing your time with “free” applications. Consider Instagram—a “free” app with 800 million users and a presumed market value of $100B. Doing the math, the average user’s time on Instagram is worth $125. Social media companies use a variety of techniques (including aggressive dark patterns and anti-social behavior) to keep you hooked—not necessarily for your benefit.

In this talk, Everett will explore this unintended consequence of modern technology by answering the question: Where did all our time go? We’ll start with the benefits of modern technology and how it saves time and improves our quality of life. We will then explore where our “monetized time” is spent—in ways where our benefit is questionable—with associated examples and data. Everett will conclude the talk by exploring solutions of “moral UX design” and present a social software Bill of Rights that designers should consider to protect our users.

Wykład 2 / 11:30-12:00

Premiere Rush: Rewind to Fast Forward

Jakub Burkot, Adobe
Jakub Burkot
Wykład:
Premiere Rush: Rewind to Fast Forward
Data:
1 grudnia, 11:30

Over two decades ago, only visionaries anticipated editing video on a minuscule 14x15cm screen. Transforming Adobe Premiere Pro, along with the rest of the flagship desktop apps, was no “small” effort. After two rollercoaster years of development, Premiere Rush has redefined how to capture, edit and share videos—regardless of screen size. In this talk, Jakub will shed light on the path to shipping Rush and what the future holds for video creators.

12:00-12:30 Przerwa
12:30-13:30 Future Perfect
Wykład 3 / 12:30 - 13:00

Skąd przyszliśmy? Kim jesteśmy? Dokąd idziemy?*

Weronika Rochacka Gagliardi, DESIGN PROVISION
Weronika Rochacka Gagliardi
Wykład:
Skąd przyszliśmy? Kim jesteśmy? Dokąd idziemy?*
Data:
1 grudnia, 12:30

Projektanci od dziesięcioleci towarzyszą ludzkości w technologicznych przemianach i ich oswajaniu na potrzeby codziennego (i nie tylko) użytkowania. Ale czy projektowanie w przyszłości oznacza kolejne odsłony fantastycznych „doświadczeń użytkownika”? Czy czeka nas era idealnych produktów-usług, w których każdy punkt styku jest tak szczegółowo przemyślany, że wszystko samo się dzieje? Czy możliwe jest „przeprojektowanie” (overdesign) procesów?

W ramach wystąpienia chciałabym się zmierzyć z tym w jakim miejscu jesteśmy jako środowisko i podzielić się moimi refleksjami na temat możliwych scenariuszy na przyszłość.

* Tytuł zaczerpnięty ze znanego obrazu Paula Gauguina namalowanego w latach 1897-98 na Tahiti.

Wykład 4 / 13:00-13:30

My, ludzie, nie mamy pojęcia, co robimy. I bardzo dobrze!

dr Łukasz Lamża, Uniwersytet Jagielloński
dr Łukasz Lamża
Wykład:
My, ludzie, nie mamy pojęcia, co robimy. I bardzo dobrze!

Wielu ludzi niepokoi się o wpływ, jaki nasz gatunek wywiera na środowisko naturalne, klimat czy nas samych. Do typowych czarnych scenariuszy należy wywołanie wielkiego wymierania gatunków, nieodwracalne zaburzenie klimatu ziemskiego czy postępująca degeneracja Homo sapiens: fizyczna, psychiczna albo społeczna. Część z tych scenariuszy jest względnie realistyczna – wygląda na to, że osiągnęliśmy stopień rozwoju cywilizacyjnego, który przynajmniej teoretycznie pozwala na dokonanie dość poważnych szkód. Największy problem polega na tym, że bardzo słabo rozumiemy konsekwencje podejmowanych przez nas decyzji, zwłaszcza tych największych, jak wybór sposobu pozyskiwania energii przez nasz gatunek albo tego, że w niemal każdej sferze aktywności społecznej występuje dziś pośrednictwo globalnej sieci teleinformatycznej. Jak powiedział Marshall McLuhan, pędzimy naprzód, patrząc tylko w lusterko wsteczne. Czy to jednak naprawdę coś złego? W moim wystąpieniu chciałbym podjąć się obrony sytuacji, w której nie rozumiemy konsekwencji swoich czynów i nie kontrolujemy własnych działań.

Lunch 13:30-15:00
15:00-16:30 Present Continuous
Wykład 5 / 15:00 - 15:30

Rola badań w projektowaniu inteligentnych doradców

Paulina Makuch, Allegro
Paulina Makuch
Wykład:
Rola badań w projektowaniu inteligentnych doradców
Data:
1 grudnia, 15:00

Jednym z obszarów wykorzystania sztucznej inteligencji (AI), o którym mówi się coraz więcej, jest anticipatory design, mające eliminować z życia człowieka zbędne procesy podejmowania decyzji. Jednym z zastosowań jest tworzenie inteligentnych doradców, pomagających podejmować decyzje na bazie doświadczeń konkretnego człowieka i innych użytkowników. W podejściu tym pojawiają się wyzwania takie jak zakres, w jakim AI może podejmować decyzje za człowieka czy stopień zaufania ludzi do jej rekomendacji. Rezultaty działania inteligentnych asystentów zapewne będą nieoczekiwane. Ale czy badania mogą pomóc nam w projektowaniu prawdziwie wspierających rozwiązań?

Wykład 6 / 15:30 - 16:00

Studiując krypto…wartości użytkownika

Agata Magdalena Nowak, Selkie
Kasia Drożdżal, Selkie
Agata Magdalena Nowak
Kasia Drożdżal
Wykład:
Studiując krypto…wartości użytkownika
Data:
1 grudnia, 15:30

Na czym możemy oprzeć nasze badania związane z usługą, opartą o nową, niestabilną technologię, która potencjalnie zaburza dotychczas panujące modele rzeczywistości i funkcjonowanie systemu? Co może stanowić fundament dla zrozumienia potrzeb użytkowników? Czy istnieje zestaw uniwersalnych pytań niezależnych od kontekstu i czasu?

Spoglądając z perspektywy “badacza uwikłanego” w świat przyśpieszającej kultury, cyfryzacji, boomu innowacji, zjawisk takich jak FOMO, JOMO…czy YOLO, stawiamy pytania o trwałość, stabilność i uniwersalność.

W oparciu o case study procesu badawczego w domenie kryptowalut i technologii blockchain, zaprezentujemy nasze rozważania dotyczące tego jak możemy zaprojektować badanie potrzeb użytkowników, które jeszcze nie miały okazji skonfrontować się z wyzwaniami wschodzącej technologii.

Wykład 7 / 16:00 - 16:30

Jak odzyskać przyszłość?

Jakub Kulesza, Edisonda
Jakub Kulesza
Wykład:
Jak odzyskać przyszłość?
Data:
1 grudnia, 16:00

Projektowanie dla wymagań stawianych nam przez rynek zmusza nas do przyjmowania zawężonej perspektywy czasowej. Starając się nadążyć i dostosować do dynamicznie zmieniającego się cyfrowego krajobrazu, nie wybiegamy daleko w przyszłość.

W tym sensie nie projektujemy już przyszłości – raczej odgadujemy bieżące tendencje i potrzeby użytkowników, które w dużej mierze kształtowane są przez mechanizmy rynkowe, nostalgię i obrazy zaczerpnięte z przeszłości. Może się wydawać, że wciąż odpowiadamy na te same problemy, upraszczając to, co uproszczenia już nie wymaga. Skupiając się na tu i teraz, nie jesteśmy w stanie przewidzieć konsekwencji naszych działań.

Dlatego też, aby odzyskać przyszłość, musimy zwrócić się do eksperymentalnych metod projektowych, które zweryfikują naszą perspektywę czasową, odkryją nowe problemy i wyznaczą kierunek rozwoju. Nie zawsze idą one w parze z obowiązującymi regułami narzuconymi przez rzeczywistość rynkową, ale dzięki temu pomagają nam określić na nowo rolę projektantów we współczesnym świecie.

Przerwa 16:30-16:50
16:50 - 17:35
Keynote

Displacement: Uncertain Journeys

Kate Sedwell, Creative KEN
Kate Sedwell
Keynote:
Displacement: Uncertain Journeys
Data:
1 grudnia, 16:50

DISPLACEMENT: Uncertain Journeys, is an art project that addresses the global challenge of millions of people forcibly displaced each year by disasters and the impacts of climate change. In 2016 alone, an estimated 24 million people were displaced by disasters– double the number of people displaced by conflict and violence.

International efforts are currently underway to improve assistance and legal protection for disaster displaced people, and ultimately reduce the number of people forced to flee their homes. In particular, the Platform on Disaster Displacement (PDD) is a state-led process that aims to implement the recommendations of the Nansen Initiative Protection Agenda, endorsed by 109 government delegations in 2015 to address the challenges posed by disaster displacement. The Protection Agenda highlights key action areas to improve the international response to cross-border disaster-displacement through a wide variety of activities and technical areas. (www.disasterdisplacement.org)

However, much more still needs to be done. DISPLACEMENT is devised as an integrated cultural component of PDD, using art practice and research as a methodology to add value to PDD’s work with global, regional and national policymakers as well as non-governmental partners. DISPLACEMENT’s cultural programme will gather and cultivate creative and artistic responses to the challenge of disaster displacement, with the goal of providing a dynamic public interface that heightens awareness about disaster displacement.

17:35 - 17:45 Krótka przerwa
17:45 - 19:00
Panel dyskusyjny

WUD If… – WUDzisław 2038

Everett McKay, UX Design Edge
Piotr Chojnacki, Allegro
Tom Gilb, gilb.com
Weronika Rochacka Gagliardi, DESIGN PROVISION
Maria Borowy, Merixstudio
Krzysztof Kaiser, eSky.pl
Mariusz Janosz, eSky.pl
Agata Magdalena Nowak, Selkie
Kasia Drożdżal, Selkie
Everett McKay
Piotr Chojnacki
Tom Gilb
Weronika Rochacka Gagliardi
Maria Borowy
Krzysztof Kaiser
Mariusz Janosz
Agata Magdalena Nowak
Kasia Drożdżal
Panel dyskusyjny:
WUD If… – WUDzisław 2038

Celem panelu jest zaprezentowanie podsumowania pracy zespołów warsztatowych, które działały podczas pierwszego dnia WUD Silesia oraz rozmowa na temat nieoczekiwanych rezultatów decyzji projektowych, które podejmują projektanci.

Formuła panelu odbędzie się w lekkiej formie gry/teleturnieju, gdzie poważne tematy i pytania będą wplecione w zmagania konkursowe moderowane przez organizatorów.

19:00 Zakończenie konferencji
20:00 After Party

After Party

After Party
Data:
1 grudnia, 20:00

Jak co roku, WUD Silesia zakończy się całonocnym After Party! Informacje na temat miejsca imprezy już wkrótce!

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia wygody przy korzystaniu z pełnej funkcjonalności. Warunki przechowywania i dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.