Historia WUD Silesia

Konferencja WUD Silesia to bezpłatne wydarzenie edukacyjne, poświęcone tematyce UX (user experience) i projektowaniu skoncentrowanemu na człowieku (human-centered design). Celem konferencji jest popularyzowanie wiedzy na temat projektowania użytecznych produktów i usług oraz roli i odpowiedzialności projektantów we współczesnym świecie.

Konferencja inspirowana jest międzynarodową inicjatywą World Usability Day, zapoczątkowaną przez UX Professionals Association. Śląska edycja WUD to największa bezpłatna konferencja o tej tematyce w Polsce, która na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń na Górnym Śląsku.

W ramach WUD Silesia od 2010 roku wspólnie budujemy przestrzeń dla wymiany wiedzy związanej z projektowaniem użytecznych rozwiązań. Wykłady, warsztaty praktyczne i działania artystyczno-eksperymentalne wspierają zdobywanie nowej wiedzy i pozwalają prowadzić dyskusję na temat roli i odpowiedzialności projektantów.

Co roku konferencja gromadzi blisko 300 uczestników związanych zawodowo z rozwojem technologii. W ostatnich dziewięciu edycjach konferencji udział wzięło kilka tysięcy osób z całej Polski. W ramach WUD Silesia wystąpiło ponad 170 prelegentów z Polski i z zagranicy. Wśród prelegentów gościli m.in. profesor Eric Brangier z Université Paul Verlaine w Metz, Tom Gilb – twórca zwinnych metodyk prowadzenia projektów, Jonathan West z Helen Hamlyn Center for Design, Mark Kramer z University of Applied Sciences Upper Austria, Marek Kultys z Science Practice, Chriss Brooker z Design Wales, profesor Khanjan Mehta z Pennsylvania State University, dr Agnieszka Szóstek, dr Łukasz Lamżą oraz wielu innych.

2019 - Tu i Teraz

Mimo coraz doskonalszych narzędzi modelowania i planowania, oraz zaawansowanym możliwościom analizy danych i informacji historycznych, stosunkowo mało uwagi poświęcamy chwili bieżącej. Jak mamy projektować dla przyszłości, skoro nie rozumiemy teraźniejszości – tak istotnego punktu odniesienia dla naszych planów i projektów?

Precyzyjne określenie stanu obecnego (AS IS) stanowi często dużo większe wyzwanie niż zaprojektowanie i zaplanowanie stanu przyszłego (TO BE).

Odpowiednie połączenie dzisiejszej nauki, technologii, sztuki i kultury może pomóc stawić czoła wyzwaniom współczesności i przyszłości przed którymi stoją społeczeństwa na całym świecie. Jednak widmo niefortunnej przyszłość dawno w historii ludzkości nie było tak blisko. Kluczem do rozwiązania największych wyzwań globalnych wyzwań złożonego świata są działania „Tu i Teraz”, którym została poświęcona jubileuszowa, 10-ta edycja konferencji WUD Silesia.

Konferencja odbyła się w dniach 22 – 23 listopada 2019 w Katowicach.

W piątek (22 listopada) odbyły się warsztaty w pięknej przestrzeni Wellcome Office. Były one dedykowane refleksji nad metodami rozumienia rzeczywistości aktualnej i poznawania świata przy wykorzystaniu możliwości naszych własnych zasobów.

Główne część konferencji odbyła się w sobotę w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.  W rach prelekcji skupiliśmy się na dyskusji na temat konsekwencji pracy w paradygmacie retrospektywnym oraz prospektywnym. Zadaliśmy również ważne pytania dotyczące realnych, dynamicznych wydarzeń w kontekście zdefiniowanych założeń projektowych. Co dzieje się gdy wybiegamy w przyszłość z nadmierną pewnością wykorzystując naszą wiedzę o zdarzeniach przeszłych? Jak we współczesnych realiach pracy projektowej, możemy zwrócić się ku chwili bieżącej, zatrzymać, zastanowić? Wraz z prelegentami zgłębiliśmy aspekty pracy projektantów i badaczy, której fundamentem staje się uważność, ciekawość oraz wrażliwość na otaczający świat.

W konferencji WUD Silesia 2019 udział wzięło prawie 300 uczestników. Wśród prelegentów znaleźli się: Tom Gilb, prof Khanjan Mehta, Katarzyna Drożdżal, Michelle Westerlaken, Jakub Budzyński, Marek Kultys, Paweł Nowak, Grzegorz Zyzik, Paweł Haltof, Anna Kędzierska-Jastrzębska, Barbara Palewicz-Ryży, Katarzyna Gniadek, Tamara Bińczak, Łukasz Lenard.

Nagrania z wykładów można obejrzeć w sekcji filmy, a odpowiedź na pytanie czym jest  Tu i Teraz na naszym blogu.

2018 - Nieoczekiwane rezultaty

Nasze decyzje projektowe wywołują zmiany, które są przez nas zaplanowane oraz takie, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Aby uwrażliwić społeczność projektantów na długofalowe skutki ich decyzji i pokazać  podejścia oraz metody, które mają szansę ograniczyć przyszłe zaskoczenia i będę wspierać zarządzanie zmianą WUD Silesia 2018 poświęcony został tematowi „nieoczekiwanych rezultatów”.

W ramach konferencji położyliśmy nacisk nacisk na rozwój umiejętności uczestników w zakresie lepszego rozumienia potrzeb, zarówno użytkowników technologii jak i organizacji i całych społeczeństw. W praktyczny sposób zaprezentowaliśmy metody i narzędzia wspierające myślenie perspektywiczne i spekulatywne oraz zwiększające świadomość uczestników na temat tego, jak projektować technologię dziś, by maksymalizować jej korzystny wpływ na życie ludzi w przyszłości.

Pierwszy raz WUD Silesia trwał aż 2 dni.

W piątek (30 listopada) zaprosiliśmy uczestników do udziału w jednym z sześciu spekulatywnych warsztatów. Wszystkie warsztaty przebiegały pod wspólnym wyzwaniem poprawy życia mieszkańców miasta WUDzisław, a prowadzący i uczestnicy przenieśli się w czasie o 20 lat, aż do 2038 roku.

W sobotę (1 grudnia) na Stadionie Śląskim odbyła się całodniowa konferencja na temat rozwoju technologii i zmianam społecznych, których istotne konsekwencje pojawiły się dopiero po pewnym czasie. Dzień konferencyjny został podzielony na 3 moduły:

  • Past Simple – jakie niespodziewane konsekwencje przeżywamy dziś i jak się w tym odnajdujemy?
  • Future Perfect – czy współczesny postęp technologiczny wróży nam świetlaną przyszłość?
  • Present Continuous – jak możemy już dziś wykorzystać nasze zasoby, aby świadomie projektować z myślą o przyszłości?

W konferencji WUD Silesia 2018 udział wzięło ponad 300 uczestników. Wśród prelegentów znaleźli się m.in.: Tom Gilb, Everett McKay, Piotr Chojnacki, dr Łukasz Lamża, Weronika Rochacka-Gagliardi, Agata Magdalena Nowak, Katarzyna Drożdżal, Krzysztof Kaiser, Kate Sedwell, Jakub Kulesza, Maria Borowy, Mariusz Janosz.

Podsumowanie konferencji można przeczytać na naszym blogu: https://wudsilesia.pl/blog/dziekujemy-za-tegoroczna-edycje/

A nagrania z wykładów można obejrzeć w sekcji filmy.

 

2017 - Granice systemów

W roku 2017 wspólnie z uczestnikami i prelegentami poruszaliśmy się po granicach systemów, poglądów, definicji, doświadczeń. Przekraczaliśmy je, łączyliśmy i przełamywaliśmy.

By przybliżyć koncepcję systemów i ich granic, zaprosiliśmy wspaniałych prelegentów, którzy opowiedzieli o systemach w których pracują i realizują swoje projekty. Konferencja podzielona została na 3 bloki tematyczne:

  1. Przenikanie Granic: Konfrontacja perspektywicznego spojrzenia na relacje międzysystemowe z realną pracą organizacyjno-projektową i badawczą. Dwie równoległe ścieżki 30 minutowych prelekcji zakończone dyskusją.
  2. Wyznaczanie Granic: Część konferencji skoncentrowana na praktyce oraz aktywnym wykorzystaniu narzędzi w celu wytyczania obszarów działań badawczych i projektowych. Praca warsztatowa i dyskusja nad aktywnym wyznaczaniem zdrowych granic w perspektywie jednostkowej, zespołowej i społecznej oraz wyzwaniom rodzącym się w tym kontekście. W ramach tej ścieżki równocześnie odbyło się 6 4-godzinnych warsztatów.
  3. Przełamywanie Granic: Refleksja nad odpowiedzialnością badaczy i projektantów w procesach zmian społecznych. Głębokie spojrzenie na pokonywanie barier i granic w relacjach z innymi, w celu wypracowania nowej wartości dla świata i dla siebie.

WUD Silesia odbył się we współpracy z Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Katowicach pod mecenatem firmy Future Processing.

W konferencji wzięło udział blisko 300 uczestników i ponad 30 prelegentów, wśród nich: Tom Gilb, dr Jaroslav Svelch, Łukasz i Monika Januszek, Karol Piekarski, Agnieszka Bilska, dr Łukasz Lamża, Joanna Nowacka, Badacze WUD Silesia i wielu innych…

Z szerszym podsumowaniem konferencji można zapoznać się na blogu organizatora: https://nowy.me/blog/wud-silesia-2017-podsumowanie/

2016 - Zrównoważony rozwój

W 2016 roku tematem przewodnim konferencji był „Zrównoważony rozwój” (ang. Sustainability). W ramach prowadzonej dyskusji zastanawialiśmy się jak tworzyć innowacyjne rozwiązania, z myślą o przyszłych pokoleniach. Jak odpowiadać na konsekwencje społeczne, ekologiczne i ekonomiczne już wprowadzonych rozwiązań oraz jak uczyć zrównoważonego podejścia projektowego? Zaproszeni prelegenci dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniami z grupą ponad 300 uczestników WUD Silesia 2016. Na koniec konferencji, wszyscy goście wzięli udział w interaktywnym wykładzie, przygotowanym przez zespół WUD Fun and Art, w którym musieli uratować przed zagładą planety Sustar oraz Wudus….

Wśród prelegentów znaleźli się m.in. Pani Profesor Czesława Frejlich, Pani Profesor Irma Kozina, Marek Kultys, dr Matthias Laschke, Katarzyna Drożdżal, Piotr Chojnacki i wielu innych…

Konferencja odbyła się we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach pod mecenatem firmy Future Processing.

2015 - Innowacja

Kiedy mówimy o Innowacji, to okazuję się, że każdy z nas ma swoją definicję tego zjawiska. Również podczas WUD Silesia 2015 zaproszeni goście opowiadali o różnych aspektach tego pojęcia, w edukacji, technologii, w miejscu pracy, w instytucjach publicznych, w sztuce… i w domowym survivalu. Konferencja odbyła się we współpracy z ASP w Katowicach. Nad jej organizacją pracowało kilkudziesięciu wolontariuszy ze Śląska. Odwiedziło nas ponad 400 uczestników.

Wśród prelegentów znaleźli się m.in. Everett McKay, dr Wiesław Bartkowski, dr Agnieszka Szóstek, Agata Magdalena Nowak, dr Patrycja Rudnicka, Michał Budryk i wielu innych…

Organizatorem tej edycji była firma Future Processing Sp. z o.o..

2014 - Zaangażowanie

W ramach piątej edycji konferencji przygotowaliśmy interaktywną i moderowaną przestrzeń wystawienniczą w Muzeum Śląskim pod hasłem: Zaangażowanie. Na Auli głównej i w salach warsztatowych poruszano wątki dotyczące współpracy, zespołowości, projektów międzykulturowych, technologicznych ruchów społecznych, angażujących rozwiązań cyfrowych, pracy partycypacyjnej, a w przestrzeniach wystawienniczych mieliśmy okazję zintegrować się angażując w gry i zabawy przygotowane przez zespół WUD FUN. Imprezę zakończyło widowiskowe uruchomienie maszyny Goldberga, zbudowanej specjalnie na tę okazję.

Wśród prelegentów znaleźli się m.in. Profesor Khanjan Mehta, Paulina Rzymska, dr Patrycja Rudnicka, Bartosz Mozyrko, Marcin Piotrowski, Paweł Nowak, Iavana Preiss, Filip Vasić, dr Piotr Siuda, Michał Sadowski i wielu innych…

Organizatorem tej edycji była firma Future Processing Sp. z o.o..

2013 - Healthcare

Konferencja, której tematem przewodnim był Healthcare: Collaborating for better Systems została zrealizowana we współpracy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym. Główne wydarzenia konferencyjne – wykłady ekspertów z Polski, USA i Wielkiej Brytanii, warsztaty i prezentacje – odbyły się na terenie kampusu ŚUM w Zabrzu. Całość wydarzenia zamykała prezentacje współpracy organizatorów WUD Silesia z Integracyjnym Klubem Sportowym „Jeźdźcy” nad międzynarodowym turniejem rugby na wózkach.

Wśród prelegentów znaleźli się m.in. Mark Kramer, Marcin Wichrowski, Aleksandra Orchowska, Jonathan West, Zdzisław Sobierajski, Sławek Łuczywek, Agnieszka Mozol, Olga Górnicka i wielu innych…

Organizatorem tej edycji była firma Future Processing Sp. z o.o..

2012 - Użyteczność systemów finansowych

W trakcie trzeciej edycji WUD Silesia rozmawialiśmy o Użyteczności Systemów Finansowych w nowoczesnych przestrzeniach CINiBA w Katowicach. Poza wykładami i warsztatami ekspertów z Polski, Francji i Wielkiej Brytanii, przygotowaliśmy panel dyskusyjny, na którym omawiany był realizowany przez zespół organizatorów projekt związany z tworzeniem rozwiązań cyfrowych dla osób z Pokolenia +55.

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem projektantów ale i osób związanych z edukacją, biznesem i organizacjami pozarządowymi.

Konferencja została również objęta patronatem Narodowego Banku Polskiego.

Wśród prelegentów znaleźli się m.in. Pan Profesor Eric Brangier, Jerzy Małecki, Chriss Brooker, Piotr Witek, Kasjan Kotynia, Dominik Paszkiewicz, dr Marta Więckowska, Edward Dawidowski i wielu innych…

Organizatorem tej edycji była firma Future Processing Sp. z o.o..

2011 - Projektowanie dla społecznej przemiany

Jak działania projektowe wpływają na przemiany społeczne? W słynnej Hali Kapelusz w Parku Śląskim w Chorzowie przygotowaliśmy przestrzeń kreatywną, w której odbywały się warsztaty, wykłady, wernisaż i performance artystyczny oraz koncert jazzowy. Warsztaty odbywały się również w Planetarium Śląskim.

W wydarzeniu wzięło udział około 400 uczestników z całej Polski, a wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się m.in. dr Agnieszka Szóstek, Dawid Szczepaniak, Mona Szychowiak, Michał Mikulski, dr Ryszard Kulik i wielu innych…

Krótka relacja z WUD Silesia 2011: http://uxlabs.pl/relacja-world-usability-day-silesia-2011/

Organizatorem tej edycji była firma Future Processing Sp. z o.o..

2010 - Komunikacja

Pierwsza edycja WUD Silesia poruszała zagadnienie Komunikacji. Ten ogromny temat rozważano w wielu perspektywach: od kwestii technologicznych i systemowych, po komunikację interpersonalną rozważaną szczególnie na dedykowanych uczestnikom warsztatach teatralnych. Pierwszej konferencji towarzyszyły happeningi w przestrzeni miejskiej, konkurs oraz wystawa fotograficzna. Wydarzenie odbyło się na terenie Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się m.in. profesor Dawid Korzekwa, Bartosz Mozyrko, Paweł Nowak, Elżbieta Więcław, dr Roman Simiński, Marek Suczyk, Jarosław Jackowiak i wielu innych…

Organizatorem pierwszej edycji WUD Silesia były Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych oraz firma Future Processing. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Rektor Politechniki Śląskiej.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia wygody przy korzystaniu z pełnej funkcjonalności. Warunki przechowywania i dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.