Zapraszamy do „Miasta Wiedzy”

Co tak naprawdę wiemy? Jak korzystamy z bogactwa wiedzy, które jest dorobkiem naszej kultury? Jak poznajemy samych siebie? Czy powszechny dostęp do informacji jest wystarczający do świadomego życia i skutecznego podejmowania decyzji? A co jeśli przez większość dnia tkwimy w informacyjnych bańkach pod dyktatem algorytmów? Na te i wiele innych pytań wspólnie poszukamy odpowiedzi podczas Festiwalu Wielu Pytań WUD Silesia 2024.


Tematem przewodnim zbliżającego się Festiwalu jest „Miasto Wiedzy”. Za cel postawialiśmy sobie zaangażowanie społeczności projektantów usług i produktów cyfrowych, naukowców, artystów oraz mieszkańców regionu w dyskusję wokół wiedzy. Chcemy, aby „Miasto Wiedzy” ożyło i pozwoliło pomysłom rozwinąć się w działania, pozwalające mieszkańcom przejść z poziomu społeczeństwa informacyjnego na poziom społeczeństwa wiedzy.

Wydarzenia dedykujemy refleksji nad czynnikami, które mogą przywrócić status wiedzy jako bogactwa społeczeństw i jednostek w czasach gorących dyskusji o AI, deep fake’ach i bańkach informacyjnych.

Dlaczego pytamy o wiedzę?

XXI wiek jawi się jako epoka niespotykanego wcześniej dostępu do wiedzy i informacji. Postęp technologii komunikacyjnych, rozbudowane bazy informacji, nowe możliwości współpracy naukowców. Wszystko to skłania nas ku przekonaniu, że żyjemy w czasach, w których wiedza jest na (każde) wyciągnięcie (każdej) ręki.

Z drugiej zaś strony – prawda wymyka się w kierunku “postprawdy”, a uzasadnienia naszych przekonań odbijają od ścian “baniek informacyjnych”, w których się mimowolnie zamykamy. Natomiast pytania o granice rozumowego poznania świata obecnie wybrzmiewają w zderzeniu z obawami, że człowiek będzie stopniowo wypierany z systemów wiedzy, gdy ich operatorami zostają coraz częściej maszyny o potężnej mocy obliczeniowej.

W naszych cyfrowych realiach pytania o wiedzę tak naprawdę towarzyszą nam codziennie. Projektanci, badacze, artyści, naukowcy będący odbiorcami naszych konferencji, stają wobec tych nowych wyzwań niezależnie od przestrzeni w której realizują się zawodowo.

Katowice zostały uhonorowane tytułem Europejskiego Miasta Nauki 2024. Uważamy, że jest to doskonała okazja do spotkania z ekspertami, którzy na co dzień budują wiedzę w różnych organizacjach i we współpracy z różnymi grupami społecznymi. Zdecydowaliśmy, żeby każdy dzień naszego Festiwalu był poświęcony jednemu z poniższych pytań:

 • Czym jest wiedza dla człowieka w XXI wieku?
 • Co tak naprawdę wiemy?
 • Jak poznajemy siebie?
 • Co nadal potrzebujemy mieć w głowie?
 • Jak dzielimy się wiedzą?

W finałowym dniu Festiwalu odbędzie się konferencja, która zjednoczy Miasto Wiedzy we wspólnym podsumowaniu różnorodnych wątków wyłonionych podczas warsztatów, wystaw i wydarzeń towarzyszących.

Przywołujemy uniwersalne pytania o wiedzę z pokorną świadomością ogromu dziedzictwa filozofii, nauk społecznych i nauk o człowieku. W ramach Festiwalu chcemy pobudzić do odpowiedzi, które uwzględniają współczesny kontekst społeczny, kulturowy i akademicki.

We współpracy ze śląskimi uczelniami, instytucjami kultury i instytucjami publicznymi zamierzamy stworzyć otwartą przestrzeń wymiany doświadczeń i wiedzy. Współorganizatorem i jednocześnie gospodarzem większości naszych tegorocznych wydarzeń jest Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.

Czynnik ludzki

Nie sposób zadawać pytania o wiedzę bez ustanowienia, kto jest podmiotem poznania. W kontekście gorących dyskusji “jak i kiedy maszyny mogą zastąpić człowieka”, należy mocno akcentować, co odróżnia wiedzę człowieka od przetwarzania informacji np. w ramach uczenia maszynowego. Z tego też względu za kluczowy punkt odniesienia naszych refleksji obieramy psychologię, pedagogikę, socjologię oraz inne nauki o człowieku i społeczeństwie. Zapraszamy do dyskusji oraz pracy warsztatowej naukowców reprezentujących te dziedziny, jak również praktyków, którzy na co dzień pracują społecznie, terapeutycznie i edukacyjnie z przedstawicielami różnych grup społecznych.

Podkreślamy nowe wyzwania, ale chcemy odpowiadać na nie w użyteczny społecznie sposób. Dlatego zanim przejdziemy do tworzenia nowych rozwiązań chcemy zaangażować specjalistów i wspólnie nakreślić horyzont dla realnych systemów wiedzy.

Program Festiwalu dąży do różnorodności, a ścieżki o zróżnicowanych profilach pomogą odsłonić miejsca, gdzie odpowiedzi naukowców, praktyków i artystów mogą wzajemnie się dopełniać, ale też przecinać, a czasami stawać wobec siebie w opozycji.

Design jako przetwarzanie wiedzy o świecie

Jednym z głównych zadań projektantów jest dostarczenie odbiorcom produktów i usług odpowiednich informacji, pozwalających na realizację zadań i celów w określonym kontekście. Projektanci opracowują architekturę informacji systemów, tworzą systemy informacji wizualnej, analizują kanały dostarczania informacji. Jedną z istotnych miar użyteczności produktów i usług jest właśnie odpowiednie dostarczenie informacji.

W ramach Festiwalu pragniemy poszerzyć tą perspektywę o warunki niezbędne do budowania użytecznych społecznie systemów wiedzy. Miary z nimi związane będą wymagały znacznie więcej niż dostępność oraz odpowiednia ekspozycja informacji.

Informacja to fakty lub szczegóły na dany temat. Wiedza to świadomość, zrozumienie i umiejętności zdobyte dzięki doświadczeniu lub edukacji. Są one ze sobą powiązane, ale nie są tożsame: wiedza to wiedza o czymś, a informacja to to, co możemy wiedzieć.

“Projektowanie wiedzy” (w odróżnieniu od projektowania informacji) musi uwzględnić złożone warunki związane z budowaniem systemów wiedzy ludzkiej. Objąć nie tylko zdolności percepcyjne człowieka i procesy przetwarzania przez niego informacji, ale także utrwalania wiedzy, przekazywania oraz dostosowywania pod wpływem napływających ze środowiska nowych bodźców.

W ramach festiwalu proponujemy dyskusję o projektowaniu, którego celem jest dostęp do bogactwa wiedzy z uwzględnieniem ograniczeń poznawczych człowieka.

Sztuka i kultura jako źródło wiedzy o sobie i świecie

W ramach Festiwalu WUD Silesia nie może zabraknąć obszaru ART. W tym roku skupi się  on na trzech wątkach:

 • Badania artystyczne (artistic research), a artystyczna wrażliwość i “aha! moment” czyli pytania o różnorodne podejście do wytwarzania i przetwarzania  wiedzy poprzez działania twórcze, oraz ich umocowanie w kulturze i nauce.
 • Crafstmanship a Arteterapia – zdobywanie wiedzy o sobie samym w procesie kreatywnym i twórczym. Czego dowiadujemy się o sobie w roli rzemieślnika, a co mówi nam o sobie głęboka, swobodna praca na intuicji? Co łączy, a co odróżnia te dwie postawy?
 • Sztuka zaangażowana – czego dowiadujemy się o sobie i świecie poprzez doświadczanie / przetwarzanie wiedzy płynącej z twórczości komentującej i aktywnie działającej na rzecz wyzwań współczesnego świata? 

Tematy będą poruszane w ramach wątków festiwalowych w debatach, wykładach oraz działaniach warsztatowych. Ze względu na mnogość wątków w ramach festiwalu zostaną zaprezentowane wybrane formy, podejścia oraz wyzwania współczesności, które są poruszane w ramach działań artystycznych, aktywistycznych  i interdyscyplinarnych badań artystycznych.

Ścieżka ART będzie zawierać również prace kuratorskie nad wystawą pod tytułem “SZTUKA POLECANIA na czasy rozpędzonej kultury”. Ten niezwykły projekt artystyczny, eksplorujący potencjał jaki drzemie w codziennym geście polecania sobie wzajemnie różnorodnych źródeł wiedzy i inspiracji. Podsumowanie działania w formie wystawy i otwartej przestrzeni kreatywnej odbędzie się w pierwszym dniu tygodnia festiwalowego.

Zaplanuj swój Tydzień w Katowicach!

Festiwal Wielu Pytań to 6 dni różnorodnych wydarzeń (18 – 23 marca 2024).

Program obejmuje warsztaty, prelekcje, dyskusje panelowe, pokazy filmowe i wiele inspirujących inicjatyw artystycznych. Wydarzenia będą miały miejsce przede wszystkim na terenie kampusu Akademii Sztuk Pięknych oraz Kato Science Corner (Metrolab GZM). Warto zaplanować udział w całym tygodniu i zadać sobie całą serię pytań o wiedzę we współczesnym świecie.

Wstęp na wszystkie wydarzenia będzie bezpłatny, jednak na większość wydarzeń wymagana będzie rejestracja, która odbędzie się w dniach 19-25 lutego 2024.

Miasto Wiedzy czeka na Ciebie!

Autorzy:
Katarzyna Drożdżal
Katarzyna Drożdżal

Badaczka i projektantka. Psycholożka z 15-letnim doświadczeniem. Od początku swojej kariery zajmuje się badaniami, w ostatnich latach jest skoncentrowana na obszarach UX, CX oraz Service Design. Współzałożycielka agencji badawczej Selkie. Od 2015 roku współorganizuje konferencję World Usability Day Silesia. Wykładowczyni w ramach studiów podyplomowych Uniwersytetu SWPS „User Experience Design”.

Od wielu lat wykorzystuje swoją wiedzę i codzienne doświadczenia zawodowe do opisu wpływu technologii cyfrowych na funkcjonowanie ludzi. Współautorka raportów „Cyfrowe stany przejściowe” oraz „Remote-first. Społeczeństwo i technologia w trakcie i po pandemii”. W swoich badaniach szczególną uwagę poświęca kierunkom związanym z procesami samokontroli użytkowników nowoczesnych technologii.

Agata Magdalena Nowak
Agata Magdalena Nowak

Artystka i badaczka doświadczeń użytkowników. Trenerka, wykładowczyni, ekspertka testowania użyteczności na Uniwersytecie SWPS w Katowicach (kierunek UX Design). Kierowniczka artystyczna i jedna z głównych koordynatorek wydarzenia WUD Silesia. Ukończyła psychologię oraz transdyscyplinarne studia artystyczne w Wyższej Szkole Sztuki i Designu w Genewie. Swoje poszukiwania projektowe i artystyczne rozwija poruszając się pomiędzy metodyką projektowania spekulatywnego, a nurtem głębokiej ekologii. Rozwija swoją twórczość rzeźbiarską i ceramiczną pod nazwą MORFIKA. @morfika_ceramika

Paweł
Paweł „Nowy” Nowak

W ramach działalności WUD Silesia dba o to, żeby informacje płynnie przepływały pomiędzy wszystkimi interesariuszami, a wszelkie działania były właściwie zaplanowane i skoordynowane. Przy okazji co jakiś czas wpada na jakiś nowy pomysł, który wpływa na te wszystkie plany, więc nieraz sam łapie się za głowę, że znowu musi wszystko układać od nowa…

Na codzień projektant systemów i usług. Od 2009 roku pracuje w obszarze User Experience i Service Design. Pomysłodawca i główny organizator międzynarodowej konferencji WUD Silesia. Od 2016 roku prowadzi kolektyw badawczo-projektowy pod marką NOWY. Wcześniej przez 8 lat zdobywał doświadczenie pracując jako główny projektant UX oraz lider zespołu User Experience w firmie Future Processing. Obecnie, wraz z zespołem, łączy różne dziedziny wiedzy i kompetencje, aby wspólnie odnajdywać adekwatne rozwiązania dla złożonych problemów współczesnego świata. Prowadzi szkolenia z zakresu projektowania usług i produktów cyfrowych, complexity science oraz projektowania systemów. Wykłada na kierunku User Experience Design na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Autor newslettera „Projektowanie w złożonym świecie„. Absolwent informatyki na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

Przeczytaj także

 • Akademia
0
31 lipca 2023
Ruszyła Akademia WUD Silesia – pierwsze szkolenie za nami!
 • Akademia
0
29 maja 2023
Human Factor meetup #1: Słowo. Rekomendacje książek i artykułów
 • Wydarzenia
0
12 maja 2023
HUMAN FACTOR: Projektowanie, twórczość i poczucie sensu w erze AI.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia wygody przy korzystaniu z pełnej funkcjonalności. Warunki przechowywania i dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.