O Festiwalu

Zapraszamy do udziału w 14. edycji WUD Silesia pt. „Miasto Wiedzy”!

W trakcie 6-dniowego Festiwalu porozmawiamy o tym, co tak naprawdę wiemy. Wspólnie poszukamy odpowiedzi na pytania:  Jak poznajemy samych siebie? Jak korzystamy z bogactwa wiedzy, który jest dorobkiem naszej kultury? Czy powszechny dostęp do informacji jest wystarczający do świadomego życia i skutecznego podejmowania decyzji? Czy wystarcza nam status społeczeństwa informacyjnego, czy aspirujemy do bycia społeczeństwem wiedzy?

Zastanowimy się także, jak projektować systemy, produkty i usługi, oparte na wiedzy, pozwalające ludziom na jej odkrywanie i tworzenie. Ludziom, nie algorytmom zarządzanym przez wielkie korporacje.

Prelegentki i prelegenci29

Lene Rachel Andersen
Klub Rzymski
Lene Rachel Andersen
Klub Rzymski

Full member of the Club of Rome, President of the Copenhagen based think tank Nordic Bildung, and co-founder of the Global Bildung Network.

Lene is an economist, author, futurist, philosopher and bildung activist. After studying business economy for three years, she worked as a substitute teacher before she studied theology and started writing comedy for Danish television. She later quit theology to become a full-time writer and focus on technological development, big history and the future of humanity.

Since 2005, she has written 20 books and received two Danish democracy awards: Ebbe Kløvedal-Reich Democracy Baton (2007) and Døssing Prisen, the Danish librarians’ democracy prize (2012). Among her books are The Nordic Secret, Polymodernity, Bildung, What is Bildung?, and Libertism.

Keynote:
Co to jest bildung i dlaczego nie można się bez niego obejść? [ENG]
Data:
Sobota (23/03), 17:00 – 17:45
Dr hab. Mirosław Piróg
Uniwersytet Śląski
Dr hab. Mirosław Piróg
Uniwersytet Śląski

Wykładowca w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Śląskiego, autor książek „Psyche i symbol” (1999), „Wiliama Jamesa filozofia doświadczenia religijnego” (2011) oraz kilkudziesięciu artykułów dotyczących psychologii głębi C.G. Junga i filozofii religii. Profesor Piróg jest również praktykującym doradcą filozoficznym. W swojej pracy inspiruje się filozofią Zachodu, psychologią głębi C.G. Junga, buddyzmem i taoizmem. Od 1998 roku prowadzi wykłady, warsztaty i seminaria ukazujące powiązania pomiędzy współczesną filozofią i psychologią a starożytnymi tradycjami mądrościowymi. W 2010 roku powołał do istnienia Akademię Jungowską. Od 2015 roku prowadzęi blog „Inne myśli”.

Zobacz agendę Festiwalu

Wykład:
Poznawanie siebie – fiksacja na ego czy rozwój?
Data:
Środa (20/03), 17:00 – 18:30
Dr hab. Mateusz Hohol
Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ
Dr hab. Mateusz Hohol
Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ

Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr hab. psychologii i dr filozofii. Pracuje w Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ oraz kieruje Mathematical Cognition and Learning Lab UJ (https://mcll.edu.pl). Specjalizuje się w psychologii poznania matematycznego, czyli w eksperymentalnych badaniach nad tym jak nasze umysły radzą sobie z liczbami i geometrią. Jego zainteresowania badawcze obejmują również interakcje naszych umysłów z technologiami. Autor kilku książek w tym Foundations of Geometric Cognition (Routledge, 2020) oraz wielu artykułów naukowych. Laureat Nagrody Naukowej Polityki, Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Panel dyskusyjny:
Panel #2: O relacjach ludzi i maszyn
Data:
Sobota (23/03), 12:45 – 13:30
Wykład:
“Relacja (terapeutyczna) człowieka z AI?”
Data:
Sobota (23/03), 12:00 – 12:45
Dr hab. Magda Kochanowska
DESIGN NURTURE
Dr hab. Magda Kochanowska
DESIGN NURTURE

Projektantka od ponad 20 lat. Łączy praktykę projektową z działalnością naukową i karierą akademicką. Od 2013 roku prowadzi firmy specjalizujące się w projektowaniu procesów, usług i doświadczeń – butikowe studio projektowe DIZKO (2013–2017), agencję doradczą DESIGN PROVISION (2016-2023), obecnie DESIGN NURTURE. Jest wykładowczynią na Wydziale Wzornictwa ASP w Warszawie, studiach podyplomowych Total Design Management prowadzonych przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej i Instytut Wzornictwa Przemysłowego, kierowniczką merytoryczną studiów podyplomowych Projektowanie Usług na Uniwersytecie SWPS. Jest współautorką i właścicielką narzędzia psychometrycznego Design Mindset Detector, które bada predyspozycje do pracy z wykorzystaniem podejścia projektowego.

Warsztat:
Design Mindset – projektantki, projektanci i wiedza
Data:
Piątek (22/03), 13:00 – 16:00
Dr Ryszard Kulik
Klub Myśli Ekologicznej
Dr Ryszard Kulik
Klub Myśli Ekologicznej

Doktor psychologii, trener, publicysta. Od 1992 r. zaangażowany w prowadzenie edukacji ekologicznej i działalność społeczną związaną z ochroną przyrody. Współzałożyciel  Fundacji Klubu Myśli Ekologicznej. Autor książek i artykułów poświęconych relacji człowiek – przyroda, m.in. „Odkrywanie natury”, „Jak kształtować postawy proekologiczne”, „Człowiek wobec natury” czy „Wystarczająco dobre życie”. Członek redakcji miesięcznika „Dzikie Życie”; regularnie publikuje swoje eseje również w Gazecie Wyborczej.

W swojej działalności czerpie inspirację przede wszystkim z bliskiego kontaktu z dziką przyrodą, z psychologii humanistycznej oraz filozofii głębokiej ekologii.

Warsztat:
Eko-nomia planetarna. Zaplanuj styl życia w ramach limitu środowiskowego.
Data:
Czwartek (21/03), 13:00 – 16:00
Agata Magdalena Nowak
Agata Magdalena Nowak
Morfika / WUD Silesia
Agata Magdalena Nowak
Morfika / WUD Silesia

Artystka, badaczka doświadczeń użytkowników, animatorka kultury. Jedna z głównych koordynatorek WUD Silesia. Projektuje, animuje, współtworzy projekty artystyczne i społeczne w obszarze WUD Art od 12 lat.

Z wykształcenia psycholog oraz absolwentka transdyscyplinarnych studiów artystycznych w HEAD Geneve. Pełni rolę eksperta testowania użyteczności oraz wykłada na Uniwersytecie SWPS w obszarze User Experience Design. W swojej pracy artystycznej eksploruje potencjał twórczości i zabawy w dążeniu do indywidualnej i zbiorowej dojrzałości.

Tworzy rzeźby i formy ceramiczne pod marką MORFIKA. Instagram: @morfika_ceramika

Panel dyskusyjny:
Panel #1: O badaniach poprzez sztukę
Wystawa:
Wernisaż wystawy „SZTUKA POLECANIA na czasy rozpędzonej kultury”
Data:
Poniedziałek, 18:00
Warsztat:
W poszukiwaniu kultury leniwej
Data:
Środa (20/03), 13:00 – 16:00
Dr hab. Michał Krzykawski
Uniwersytet Śląski
Dr hab. Michał Krzykawski
Uniwersytet Śląski

Michał Krzykawski, filozof, pracownik naukowy na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie kieruje Centrum Badań Krytycznych nad Technologiami. Autor i współautor wielu prac z zakresu współczesnej filozofii, filozofii techniki i filozofii społecznej, a także prac transdyscyplinarnych poświęconych wyzwaniom związanym z przemianami technologicznymi i kryzysem ekologicznym (Konieczna bifurkacja „Nie ma alternatywy”, red. Bernard Stiegler i Kolektyw Internacja, 2023;  Gospodarka i entropia. Jak wyjść z polikryzysu?, red. Jerzy Hausner, Michał Krzykawski, 2023). Wiceprezes Fundacji Pracownia Współtwórcza.

Panel dyskusyjny:
Panel #1: O badaniach poprzez sztukę
Keynote:
Co znaczy wiedzieć i nie wiedzieć po automatyzacji?
Data:
Sobota (23/03), 10:00 – 10:45
Warsztat:
Uwaga i alfabetyzm w środowisku cyfrowym. Warsztaty teoretyczno-praktyczne (CZĘŚĆ 2)
Data:
Piątek (22/03), 9:00 – 12:00
Warsztat:
Uwaga i alfabetyzm w środowisku cyfrowym. Warsztaty teoretyczno-praktyczne (CZĘŚĆ 1)
Data:
Środa (20/03), 9:00 – 12:00
Anna Cieplak
Pracownia Współtwórcza
Anna Cieplak
Pracownia Współtwórcza

Pisarka, animatorka kultury, scenarzystka, działaczka społeczna. Laureatka Nagrody im. Gombrowicza, Conrada i Nagrody-Stypendium im. Albrechta Lemppa. Nominowana do licznych nagród m.in. Nike (dwukrotnie), Paszportów Polityki, EU Prize for Literature. Nauczycielka akademicka, prowadząca warsztaty twórczego pisania dla dzieci, młodzieży i dorosłych, członkini grupy Każda jest Ważna, prezeska Fundacji Pracownia Współtwórcza.

Panel dyskusyjny:
Panel #1: O badaniach poprzez sztukę
Warsztat:
Uwaga i alfabetyzm w środowisku cyfrowym. Warsztaty teoretyczno-praktyczne (CZĘŚĆ 2)
Data:
Piątek (22/03), 9:00 – 12:00
Warsztat:
Uwaga i alfabetyzm w środowisku cyfrowym. Warsztaty teoretyczno-praktyczne (CZĘŚĆ 1)
Data:
Środa (20/03), 9:00 – 12:00
Katarzyna Drożdżal
Katarzyna Drożdżal
Selkie / WUD Silesia
Katarzyna Drożdżal
Selkie / WUD Silesia

Badaczka i projektantka. Psycholożka z 15-letnim doświadczeniem. Od początku swojej kariery zajmuje się badaniami, w ostatnich latach jest skoncentrowana na obszarach UX, CX oraz Service Design. Współzałożycielka agencji badawczej Selkie. Od 2015 roku współorganizuje konferencję World Usability Day Silesia. Wykładowczyni w ramach studiów podyplomowych Uniwersytetu SWPS „User Experience Design”.

Od wielu lat wykorzystuje swoją wiedzę i codzienne doświadczenia zawodowe do opisu wpływu technologii cyfrowych na funkcjonowanie ludzi. Współautorka raportów „Cyfrowe stany przejściowe” oraz „Remote-first. Społeczeństwo i technologia w trakcie i po pandemii”. W swoich badaniach szczególną uwagę poświęca kierunkom związanym z procesami samokontroli użytkowników nowoczesnych technologii.

Warsztat:
Społeczeństwo bezpośredniego transferu przeżyć
Data:
Poniedziałek, 11:00 – 16:00
Panel dyskusyjny:
Panel #2: O relacjach ludzi i maszyn
Data:
Sobota (23/03), 12:45 – 13:30
Wykład:
Outsourcing samokontroli? Jak świat cyfrowy wpływa na naszą samoregulację.
Data:
Czwartek (21/03), 17:00 – 18:30
Dr Aneta Januszko–Szakiel
Uniwersytet Jagielloński
Dr Aneta Januszko–Szakiel
Uniwersytet Jagielloński

Doktor nauk humanistycznych. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Studiów Informacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się zagadnieniami brokeringu informacji, zarządzania informacją w organizacjach, archiwistyki cyfrowej, oceną wiarygodności archiwów cyfrowych, organizacją systemów składowania i zarządzania danych badawczych (digital curation).

Prowadzi działalność gospodarczą, w której podejmuje profesjonalne działania konsultingowe, badawcze, analityczne, brokerskie w zakresie informacji naukowo-technicznej, wywiadu technologicznego, projektów badawczo-rozwojowych, badań rynkowych. Organizuje procesy kreowania, doskonalenia i komercjalizacji innowacyjnych produktów i usług w różnych branżach.

Wykład:
Zawód infobroker. Teoria i praktyka usługowej działalności informacyjnej.
Data:
Piątek (22/03), 17:00 – 18:30
Warsztat:
Infobrokering w praktyce. Narzędzia, techniki, metody pracy brokera informacji.
Data:
Piątek (22/03), 13:00 – 16:00
Ula Mitas–Drozdowska
ING
Ula Mitas–Drozdowska
ING

Projektantka, certyfikowana trenerka, wykładowczyni i mentorka.

Projektuje i uczy projektować. Pracuje jako Senior UX Designerka – od 8 lat w ING. Uwielbia dzielić się tym, czego się nauczyła. Przez 4 lata współpracowała z Wyższą Szkołą Technologii Informatycznych w Katowicach, prowadząc zajęcia na specjalizacji Projektowanie Użyteczności, wspierając dyplomantów jako promotorka i opiekując się Kołem Naukowym UX.

Obecnie towarzyszy projektantom w ich rozwoju jako wykładowczyni na ASP w Katowicach oraz jako mentorka w programie Tech Leaders. Jest również autorką kursu online „UX design. Wprowadzenie do doświadczeń użytkowników”, dostępnego na platformie Strefa Kursów.

Jest absolwentką 6-letnich studiów projektowych (ASP w Katowicach) oraz rocznej Akademii Trenerów Meritum.

W przeszłości przez 6 lat organizowała warsztaty i prelekcje dla miłośniczek i miłośników technologii i IT, w ramach grupy Women in Technology. Zainicjowała serię UXmakers, koordynowała charytatywny Santa Cloud i współorganizowała hackathony HackSilesia.

Warsztat:
Learn. Unlearn. Relearn. Zaprojektuj doświadczenie edukacyjne
Data:
Piątek (22/03), 9:00 – 16:00
Warsztat:
Level Up: Wytycz kierunek swojego rozwoju.
Data:
Środa (20/03), 9:00 – 16:00
Rafał Czarny
Inprogress Design Lab
Rafał Czarny
Inprogress Design Lab

Dyrektor ds. innowacji i rozwoju w Inprogress Design Lab. Główny autor DTMethod® – metodyki pomagającej wdrożyć Design Thinking do organizacji. Pomaga firmom we wprowadzaniu zmian i projektowaniu najlepszych rozwiązań z wykorzystaniem facylitacji i Design Thinking. Tworzył gry szkoleniowe, programy rozwojowe, systemy motywacyjne oraz wspierał zmiany organizacyjne w obszarach rekrutacji, zwiększaniu zaangażowania i satysfakcji z pracy.

Jego marzeniem jest wyprawa rowerowa przez obie Ameryki: od północnej Alaski aż po Tierra del Fuego.

Warsztat:
Design Thinking Lab – Kluczowe narzędzia procesu
Data:
Piątek (22/03), 16:00 – 19:00
Paweł Mikołajczyk
FIXIT SA, Change Pilots
Paweł Mikołajczyk
FIXIT SA, Change Pilots

Strateg, projektant i badacz. W FIXIT SA odpowiedzialny jest za realizację strategii Circular Economy i Customer Experience. Pracuje ze zmianą w organizacji, wykorzystuje narzędzia myślenia systemowego, aby pomagać biznesom, wprowadzać bardziej wartościowe produkty i usługi oparte na zrównoważonym rozwoju oraz innowacjach. Studiował projektowanie na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu oraz na Uniwersytecie Shih Chien w Tajpej. Posiada ceryfikat Change Leadership IDEO-U. Współtworzy think-tank CircularDesign.pl. Współpracuje ze studiem strategiczno-projektowym Change Pilots. Jest koordynatorem programowym konferencji DtB Sustainability Summit i współautorem raportu “Zrównoważone projektowanie w biznesie – przegląd inicjatyw i trendów” dla PARP. Dobrze odnajduje się w projektach opartych na kokreacji oraz w pracy na styku biznesu i designu.

Warsztat:
Jak szukać i znaleźć zrównoważoną zmianę (w biznesie i nie tylko)?
Data:
Piątek (22/03), 9:00 – 12:00
Paweł Wyszomirski
Napraw Sobie Miasto
Paweł Wyszomirski
Napraw Sobie Miasto

Prezes Zarządu Fundacji Napraw Sobie Miasto i założyciel start-up’u openAIr (domowego asystenta jakości powietrza). Jako kurator konferencji TEDxKatowice i współpracownik ExCiteS na University College London, przyczynia się do rozwoju myślenia o mieście. Publikuje w różnych mediach, jest autorem książek o budżecie obywatelskim i przedsiębiorczości społecznej. Zafascynowany organizacjami zdecentralizowanymi i inteligencjami.

Warsztat:
Szukając Neo
Data:
Czwartek (21/03), 13:00 – 16:00
Paweł
Paweł „Nowy” Nowak
NOWY / WUD Silesia
Paweł „Nowy” Nowak
NOWY / WUD Silesia

Projektant systemów i usług. Od 2009 roku pracuje w obszarze User Experience i Service Design. Pomysłodawca i główny organizator międzynarodowej konferencji WUD Silesia.

Od 2016 roku prowadzi kolektyw badawczo-projektowy pod marką NOWY. Wcześniej przez 8 lat zdobywał doświadczenie pracując jako główny projektant UX oraz lider zespołu User Experience w firmie Future Processing. Obecnie, wraz z zespołem, łączy różne dziedziny wiedzy i kompetencje, aby wspólnie odnajdywać adekwatne rozwiązania dla złożonych problemów współczesnego świata.

Prowadzi szkolenia z zakresu projektowania usług i produktów cyfrowych, complexity science oraz projektowania systemów. Wykłada na kierunku User Experience Design na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Autor newslettera „Projektowanie w złożonym świecie„. Absolwent informatyki na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

Warsztat:
Społeczeństwo bezpośredniego transferu przeżyć
Data:
Poniedziałek, 11:00 – 16:00
Panel dyskusyjny:
Panel #3: O ludzkiej twórczości i otwartych licencjach w dobie genAI
Data:
Sobota (23/03), 15:45 – 16:30
Kamil Szewczyk
Śląski Ruch Klimatyczny
Kamil Szewczyk
Śląski Ruch Klimatyczny

Aktywista Śląskiego Ruchu Klimatycznego, specjalizuje się w antywęglowym lobbingu. Jako trener młodzieżowy, szerzy wiedzę o zmianach klimatu. Interesuje go partycypacja i niehierarchiczne struktury zarządzania w projektach. Posiadając doświadczenie jako programista i exhaker, aktualnie jest dyrektorem operacyjnym w firmie finansowej. Poza pracą, jest zapalonym grzybiarzem, miłośnikiem gier planszowych i kawy.

Warsztat:
Szukając Neo
Data:
Czwartek (21/03), 13:00 – 16:00
Dr Karolina Maria Wiśniewska
ASP Wrocław
Dr Karolina Maria Wiśniewska
ASP Wrocław

Ur. 29 VI 1978 w Gliwicach na Górnym Śląsku, projektantka grafik i animatorka życia kulturalnego. Projektantka książek, plakatów, znaków oraz licznych wydawnictw eksperymentalnych. Wysoko ceni społeczną odpowiedzialność realizowanych projektów, dlatego najczęściej wybiera współpracę z organizacjami pozarządowymii i kulturalnymi. Od 2008 roku projektuje Magazyn Materiałów Literackich Cegła wydawany przez Fundację na rzecz Kultury i Edukacji im. T. Karpowicza. który w latach 2019-2023 został zakwalifikowany na targi książki artystycznej L.A Art Book Fair w Museum of Contemporary Art w Los Angeles. Wraz z Marcinem Mokrym realizuje autorski projekt kulturalno-społeczny dings, polegający na współtworzeniu wraz z mieszkańcami sylwy – subiektywnego atlasu miejsca zamieszkania. Współorganizuje i jest kuratorem Festiwal Desinu Szałfenster we współpracy ze Stowarzyszeniem Forum Ceramików. Wraz z Magdaleną Wosik I Joanną Skrzypiec jest kuratorem cyklu wystaw Bookmacherzy, wystawa książek i ilustracji studentów Katedry Projektowania Graficznego Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. Jest jurorką konkursu Nagroda Edytorska Pióro Fredry.

W latach 2020 i 2022 otrzymała nagrodę główną i wyróżnienie w konkursie Polish Graphic Design Awards, w roku 2021 otrzymała Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wystawa:
Wernisaż wystawy „SZTUKA POLECANIA na czasy rozpędzonej kultury”
Data:
Poniedziałek, 18:00
Warsztat:
Poleć. Zin festiwalowy. (TERMIN 2)
Data:
Czwartek (21/03), 9:00 – 12:00
Warsztat:
Poleć. Zin festiwalowy. (TERMIN 1)
Data:
Wtorek (19/03), 9:00 – 12:00
Dr Alek Tarkowski
Open Future Foundation
Dr Alek Tarkowski
Open Future Foundation

Aktywista cyfrowy, strateg i socjologi technologii. Jest współzałożycielem i dyrektorem ds. strategii w europejskim think tanku Open Future Foundation. Pełni funkcję przewodniczącego Rady Fundacji w Fundacji Centrum Cyfrowe oraz członka Board of Directors w amerykańskiej fundacji Creative Commons. Zajmuje się strategiami i politykami publicznymi, dzięki którym technologie cyfrowe służą dobru wspólnemu. New Europe Challenger 2016, absolwent Leadership Academy of Poland (rocznik 2017). W wolnym czasie gotuje, piecze chleb i robi kombuczę.

Panel dyskusyjny:
Panel #3: O ludzkiej twórczości i otwartych licencjach w dobie genAI
Data:
Sobota (23/03), 15:45 – 16:30
Wykład:
Wikipedia kontra AI. Wyzwanie wiedzy jako dobra wspólnego.
Data:
Sobota (23/03), 15:00 – 15:45
Dr Hanna Sitarz-Pietrzak
ASP Katowice
Dr Hanna Sitarz-Pietrzak
ASP Katowice

Projektantka, artystka i wykładowczyni związana z kierunkami Wzornictwo i Arteterapia na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Od kilkunastu lat zajmuje się projektowaniem doświadczeń, interakcji i komunikacji wizualnej. W swoich działaniach łączy doświadczenie projektantki UX i akademickie z twórczym warsztatem i intuicją.  Całym sercem wspiera działania, które pozytywnie wpływają na relacje międzyludzkie, pracę w zespołach oraz budowanie aktywnych lokalnych społeczności i organizacji. Z tą myślą założyła i rozwija własny startup. Orędowniczka kreatywnego przywództwa i projektowania uniwersalnego.

Panel dyskusyjny:
Panel #1: O badaniach poprzez sztukę
Wystawa:
Wernisaż wystawy „SZTUKA POLECANIA na czasy rozpędzonej kultury”
Data:
Poniedziałek, 18:00
Warsztat:
Twórczy dobrostan – o potencjale arteterapii. Rozmowy, warsztaty i narzędzia.
Data:
Środa (20/03), 9:00 – 16:00
Dr Patrycja Rudnicka
ASP Katowice
Dr Patrycja Rudnicka
ASP Katowice

Psycholożka, adiunktka w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Wykładowczyni studiów podyplomowych UXD/PD na Uniwersytecie SWPS i mentorka DareIT. Działa na pograniczu psychologii, technologii i designu, łącząc akademię i biznes. Koordynatorka projektów badawczych i wdrożeniowych NCBiR, autorka publikacji i wystąpień dotyczących cyberpsychologii i gotowości wobec technologii. Współpracuje z biznesem oraz instytucjami i projektantami, prowadząc interdyscyplinarne badania w obszarze technologii, produktu, usług oraz przemysłów kreatywnych i kultury. Prowadzi warsztaty i szkolenia z projektowania dla dobrostanu, psychologii pozytywnej i behavioral design. Interesują ją relacje człowieka z otaczającą go rzeczywistością materialną i technologiczną oraz rola psychologii w ich doskonaleniu.

Panel dyskusyjny:
Panel #2: O relacjach ludzi i maszyn
Data:
Sobota (23/03), 12:45 – 13:30
Monika Pawlas-Polańska
Zamek Sielecki
Monika Pawlas-Polańska
Zamek Sielecki

Edukatorka filozoficzno – artystyczna.

Zawodowo związana z Sosnowieckim Centrum Sztuki – Zamek Sielecki w roli organizatora wydarzeń kulturalnych oraz koncertów.

Kuratorka wystaw promujących twórczość artystów nieprofesjonalnych. Założycielka i liderka Grupy Sieleckiej. Kuratorka wystaw edukacyjnych: „Filozof i przyroda. Tropem wielkich myślicieli”(2020) oraz wystawy „Mózg. Skąd się bierze myślenie?”(2022).

Właścicielka autorskiej pracowni artystycznej Kalós Chóros.

Warsztat:
Algorytmy zdarzeń
Data:
Wtorek, 16:00 – 20:00
Agnieszka Sysoł
Ars Electronica Center / WUD Silesia
Agnieszka Sysoł
Ars Electronica Center / WUD Silesia

Kulturoznawczyni pracująca na przecięciu technologii, sztuki nowych mediów, języka i komunikacji oraz dostępności cyfrowej. Ambasadorka Ars Electronica Center na teren WUD Silesia.

Pokaz filmowy:
Ars Electronica Animation Festival on Tour – „AI & Human”
Data:
Czwartek (21/03), 18:30 – 20:00
Pokaz filmowy:
Ars Electronica Animation Festival on Tour – „Data, Bodies, Space”
Data:
Wtorek (19/03), 19:00 – 20:00
Pokaz filmowy:
Ars Electronica Animation Festival on Tour – „Electronic Theatre”
Data:
Wtorek (19/03), 17:00 – 19:00
Oskar Adamus
Europejska Stolicy Kultury Katowice 2029
Oskar Adamus
Europejska Stolicy Kultury Katowice 2029

Badacz i menedżer kultury. Od ponad dziesięciu lat związany z instytucją Katowice Miasto Ogrodów, gdzie obecnie kieruję biurem Europejskiej Stolicy Kultury 2029.

Wykład:
Podziel się dzielnicą – historie lokalne
Data:
Czwartek (21/03), 18:30 – 20:00
Dr Adam Pisarek
Europejska Stolicy Kultury Katowice 2029
Dr Adam Pisarek
Europejska Stolicy Kultury Katowice 2029

Kulturoznawca, adiunkt w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego. Wcześniej związany również z Muzeum Śląskim (gdzie pracował na stanowisku kuratora w Dziale Edukacji). W swoich badaniach zajmował się m.in. gościnnością jako kulturową praktyką utrwalania więzi międzyludzkich oraz znaczeniem fotografii domowej w budowaniu poczucia wspólnoty losów w małych społecznościach Podkarpacia. Interesują go przedsięwzięcia na przecięciu teorii kultury, etnografii i sztuki.

Poza pracą badawczą, zajmuje się edukacją kulturową i popularyzacją wiedzy o dziedzictwie regionu. Jest założycielem i koordynatorem Akademii Interpretacji Dziedzictwa Antropocenu na Wydziale Humanistycznym UŚ. Działając z grupą Niebotyki, przyczynił się do powstania albumu edukacyjnego Drapacz chmur i inne wynalazki. Współpracował z ASP w Katowicach jako jeden z kuratorów wystawy Temat: rzeka przygotowanej na Światowe Forum Miejskie WUF11. Jest związany z projektem Podziel się dzielnicą realizowanym przez biuro ESK.

Wykład:
Podziel się dzielnicą – historie lokalne
Data:
Czwartek (21/03), 18:30 – 20:00
Magdalena Czerny-Kehl
Europejska Stolicy Kultury Katowice 2029
Magdalena Czerny-Kehl
Europejska Stolicy Kultury Katowice 2029

Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Menedżer kultury na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz Akademię Dziedzictwa w ramach Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Koordynatorka wielu interdyscyplinarnych projektów kulturalnych i artystycznych. Przez wiele lat związana z Muzeum Śląskim w Katowicach, gdzie odpowiadała za takie projekty, jak Biennale Industrii oraz Szychta kreatywna. Pomysłodawczyni programu rezydencji artystycznych pn. Performatywny Magazyn.

W instytucji Katowice Miasto Ogrodów pełni funkcję zastępcy kierowniczki Działu Komunikacji. Jako członkini zespołu biura ESK realizuje między innymi działania związane z projektem „Podziel się dzielnicą”.

Interesują ją zagadnienia związane z procesem rewitalizacji, w szczególności w zakresie współpracy ze społecznością lokalną oraz interpretacją dziedzictwa poprzez projekty Artystyczne.

Wykład:
Podziel się dzielnicą – historie lokalne
Data:
Czwartek (21/03), 18:30 – 20:00
Michał Śledziński
Michał Śledziński

Michał „Śledziu” Śledziński ur. 1978 w Bydgoszczy, Szwederowiak, rysownik, scenarzysta, twórca animacji. Absolwent Liceum Plastycznego w Bydgoszczy. Współtwórca i redaktor naczelny magazynów komiksowych „Produkt” i „P-Lux” oraz zina „Azbest”.

Autor serii komiksów: Osiedle Swoboda, Fido i Mel, Strange Years, KDP, Czerwony Pingwin musi umrzeć! Na szybko spisane, Wartości rodzinne. Pracował przy produkcji animacji, gier oraz reklam.

Współpracował m.in. z magazynami o grach komputerowych, takimi jak „Secret Service”, „Świat Gier Komputerowych”, „Pixel”, „PSX-Extreme”. W latach 2020-2023 nadzorował jako Art Director stronę plastyczną animowanej adaptacji serii “Kajko i Kokosz” był częścią zespołu reżyserskiego serialu. Reżyserował serial „Kacperiada” (na podstawie książek Grzegorza Kasdepke), współtworzył zespół realizujący pełnometrażową animację „Diplodok”. Jest współtwórcą, animatorem, reżyserem serialu animowanego „Ogar i Rogal”.

Aktualnie pracuje nad pełnometrażowymi animowanymi adaptacjami komiksów „Tytus, Romek i A’Tomek” (jako art director) i „Osiedle Swoboda” (jako scenarzysta i reżyser).

Wykład:
Kiedy zabawa tworzy historię
Data:
Czwartek (21/03), 17:00 – 18:15
Agnieszka Zgud
Grupa Robocza
Agnieszka Zgud
Grupa Robocza

Projektantka, która pracuje nad interfejsami do przetwarzania języka przy pomocy AI. Współzałożycielka fundacji Grupa Robocza. Zajmuje się zrównoważonym rozwojem technologii w tym etycznymi i społecznymi wyzwaniami sztucznej inteligencji. Wykłada na ASP Katowice. Współautorka książki dla dzieci „Co można a nawet trzeba wiedzieć o komputerach”.

Panel dyskusyjny:
Panel #2: O relacjach ludzi i maszyn
Data:
Sobota (23/03), 12:45 – 13:30
Aleksandra Skrzypek
ASP Katowice
Aleksandra Skrzypek
ASP Katowice

Studentka II roku malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Katowicach. Członkini zespołu projektowego sztuki polecania.  Początkująca muralistka, rozwijająca się w dziedzinach takich jak scenografia malarstwo. Interesuje ją duchowość i wszelkie formy jej rozwijania w tym techniki relaksacyjne i medytacyjne. Bierze aktywny udział w życiu akademickim i podejmuje wiele inicjatyw około artystycznych.

Medytacja:
Mikro Medytacja
Data:
Środa (20/03), 16:00 – 17:00
Medytacja:
Mikro Medytacja
Data:
Wtorek (19/03), 14:00 – 15:00
Robert Machejek
Accenture
Robert Machejek
Accenture

Posiada ponad 17-letnie doświadczenie w branży IT. Od 2018 roku jest Liderem Data Engineering i Senior Managerem w Accenture Advanced Technology Center w Katowicach, gdzie skutecznie zarządza zespołem ekspertów z całej Polski. Jego ekspertyza objęła współpracę z klientami z różnych sektorów, w tym administracją publiczną, opieką zdrowotną, produkcją, handlem detalicznym oraz przemysłem chemicznym. Aktualnie kieruje zespołem architektury i integracji w ramach pracy nad produktem Accenture Intelligent Pricing, rozwiązania wykorzystującego AI i ML, które pozwala firmom na elastyczne dostosowywanie cen i rabatów, zapewniając im przewagę konkurencyjną poprzez szybką reakcję na dynamicznie zmieniające się warunki rynkowe i preferencje klientów.

Panel dyskusyjny:
Panel #3: O ludzkiej twórczości i otwartych licencjach w dobie genAI
Data:
Sobota (23/03), 15:45 – 16:30
Poznaj pełną agendę Festiwalu

Szczegółowy opis wydarzeń w ramach 6 dni Festiwalu. Sprawdź i zarejestruj się.

Rejestracja trwa w dniach 19 – 25 lutego 2024.

Organizatorki i organizatorzy wydarzenia15

Paweł
Paweł „Nowy” Nowak
Paweł „Nowy” Nowak

W ramach działalności WUD Silesia dba o to, żeby informacje płynnie przepływały pomiędzy wszystkimi interesariuszami, a wszelkie działania były właściwie zaplanowane i skoordynowane. Przy okazji co jakiś czas wpada na jakiś nowy pomysł, który wpływa na te wszystkie plany, więc nieraz sam łapie się za głowę, że znowu musi wszystko układać od nowa…

Na codzień projektant systemów i usług. Od 2009 roku pracuje w obszarze User Experience i Service Design. Pomysłodawca i główny organizator międzynarodowej konferencji WUD Silesia. Od 2016 roku prowadzi kolektyw badawczo-projektowy pod marką NOWY. Wcześniej przez 8 lat zdobywał doświadczenie pracując jako główny projektant UX oraz lider zespołu User Experience w firmie Future Processing. Obecnie, wraz z zespołem, łączy różne dziedziny wiedzy i kompetencje, aby wspólnie odnajdywać adekwatne rozwiązania dla złożonych problemów współczesnego świata. Prowadzi szkolenia z zakresu projektowania usług i produktów cyfrowych, complexity science oraz projektowania systemów. Wykłada na kierunku User Experience Design na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Autor newslettera „Projektowanie w złożonym świecie„. Absolwent informatyki na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

Organizator WUD Silesia:
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
Katarzyna Drożdżal
Katarzyna Drożdżal
Katarzyna Drożdżal

Badaczka i projektantka. Psycholożka z 15-letnim doświadczeniem. Od początku swojej kariery zajmuje się badaniami, w ostatnich latach jest skoncentrowana na obszarach UX, CX oraz Service Design. Współzałożycielka agencji badawczej Selkie. Od 2015 roku współorganizuje konferencję WUD Silesia. Wykładowczyni w ramach studiów podyplomowych Uniwersytetu SWPS „User Experience Design”.

Od wielu lat wykorzystuje swoją wiedzę i codzienne doświadczenia zawodowe do opisu wpływu technologii cyfrowych na funkcjonowanie ludzi. Współautorka raportów „Cyfrowe stany przejściowe” oraz „Remote-first. Społeczeństwo i technologia w trakcie i po pandemii”. W swoich badaniach szczególną uwagę poświęca kierunkom związanym z procesami samokontroli użytkowników nowoczesnych technologii.

Organizator WUD Silesia:
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
Agata Magdalena Nowak
Agata Magdalena Nowak
Agata Magdalena Nowak

Artystka, badaczka doświadczeń użytkowników, animatorka kultury. Jedna z głównych koordynatorek WUD Silesia. Projektuje, animuje, współtworzy projekty artystyczne i społeczne w obszarze WUD Art od 12 lat.

Z wykształcenia psycholog oraz absolwentka transdyscyplinarnych studiów artystycznych w HEAD Geneve. Pełni rolę eksperta testowania użyteczności oraz wykłada na Uniwersytecie SWPS w obszarze User Experience Design. W swojej pracy artystycznej eksploruje potencjał twórczości i zabawy w dążeniu do indywidualnej i zbiorowej dojrzałości.

Tworzy rzeźby i formy ceramiczne pod marką MORFIKA. Instagram: @morfika_ceramika

Organizator WUD Silesia:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
Magda Szklarczyk-Kominko
Magdalena Szklarczyk-Kominko
Magdalena Szklarczyk-Kominko

Projektantka usług i doświadczeń. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Katowicach. Ukończyła także studia podyplomowe User Experience Design na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym. Zwolenniczka projektowania zrównoważonego oraz zorientowanego na potrzeby użytkownika. Ukierunkowana na proaktywne działania, z nastawieniem projektowym uwzględniającym perspektywę przyszłości. Entuzjastka działań innowacyjnych. Zaangażowana w inicjatywy edukacyjne, kulturalne oraz projektowo-badawcze. Ceni możliwość rozwoju kompetencji, zdobywania wiedzy oraz dzielenia się nią.

Organizator WUD Silesia:
2023, 2024
Agnieszka Sysoł
Agnieszka Sysoł

Kulturoznawczyni pracująca na przecięciu technologii, sztuki nowych mediów, języka i komunikacji oraz dostępności cyfrowej. Ambasadorka Ars Electronica Center na teren WUD Silesia.

Szymon Mazur
Szymon Mazur

Projektant gier fabularnych i komunikacji wizualnej. Absolwent i student Wydziału Projektowego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Poszukiwacz innowacji przyjaznych i odpowiedzialnych dla zmieniającego się świata. Organizator warsztatów, konferencji oraz inicjatyw studenckich. Łącznik między programami WUD Silesia i Design na BezTydzień.

Inga Stelmach
Inga Stelmach

Absolwentka Politechniki Śląskiej zafascynowana światem projektowania zorientowanego na człowieka. Poszukuje rozwoju i inspiracji na tej ścieżce jako studentka Uniwersytetu SWPS na kierunku UX/Product Design oraz organizatorka WUD Silesia. Jest zapaloną podróżniczką. Kocha poznawać nowe miejsca i kultury.

Natalia Cieślak
Natalia Cieślak

Projektantka UX. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu SWPS. Od małego pochłonięta grafiką komputerową. Szczególnie zainteresowana tematyką dostępności oraz projektowania dla osób neuroróżnorodnych. Na co dzień, miłośniczka języków obcych i gamingu. W ramach WUD Silesia prowadzi kanały w mediach społecznościowych.

Marta Szałacińska
Marta Szałacińska

Zawodowo project manager zajmujący się wdrażaniem nowych rozwiązań w układach hamulcowych i zawieszeniach pojazdów ciężarowych. Prywatnie – miłośniczka kotów i wszelkiego rękodzieła. W WUD Silesia wspiera team organizacyjny.

Dominika Ledwoń
Dominika Ledwoń
Dominika Ledwoń

Absolwentka Wydziału Grafiki na ASP w Katowicach. Projektant UX i UI. Zajmuje się również kreowaniem marek i marketingiem produktu. Pracuje w katowickim startupie. Wielbicielka metodyki Design Thinking oraz eventów łączących środowisko projektowe z technologią (hackatony, meetupy, konferencje, warsztaty). Od 2016 roku współpracuje z Women in Technology Katowice. W wolnym czasie w ramach Little Bit Academy uczy dzieci z różnych środowisk projektować własne gry i twórczo wykorzystywać technologię. W WUD Silesia odpowiada za marketing i promocję.

Organizator WUD Silesia:
2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Marta Dworak
Marta Dworak

Projektantka, menedżerka, współwłaścicielka firmy produkującej meble miejskie. Absolwentka studiów podyplomowych Zarządzanie Projektami na wrocławskiej WSB. Studentka studiów magisterskich na Wydziale Projektowym ASP w Katowicach. W swojej pracy projektowej zajmuje się stykiem designu i partycypacji społecznej. Zaangażowana w projekty na rzecz organizacji pozarządowych.

Natalia Piątek
Natalia Piątek

Studentka pierwszego roku grafiki warsztatowej na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. W zespole asystuje przy prowadzeniu mediów społecznościowych i wspiera promocję Festiwalu WUD Silesia 2024. Poza sztuką interesuje się teatrem oraz folkiem japońskim.

Aleksandra Skrabel
Aleksandra Skrabel

Badaczka UX. Absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej na UE w Katowicach i UX & Product Design na AGH w Krakowie. Karierę rozpoczynała w organizacjach pozarządowych, zajmując się koordynowaniem międzynarodowych projektów młodzieżowych. Ślązaczka o poliglotycznych zapędach.

Dorota Nikiel
Dorota Nikiel
Dorota Nikiel

Z zawodu projektantka graficzna, absolwentka ASP w Katowicach. W swojej pracy najlepiej czuję się w tematach które niosą potencjalną zmianę na lepsze, mówią o rzeczach istotnych. Personalnie mocno zainteresowana tematami związanymi z przyrodą oraz ekologią. Zafascynowana projektowaniem permakulturowym.

Maciek Mucha
Maciek Mucha
Maciek Mucha

Chłopak sokole oko, który wyleczył wzrok dzięki siatce w Photoshopie. Pixel-perfect to jego brat bliźniak. Z branżą związany nieprzerwanie od 2007 roku. Pierwsze kroki stawiał jako Graphic Designer, by następnie podążyć ścieżką rozwoju w obszarach UX/UI, a także Product Design. Nosi Internet w telefonie i projektuje małym palcem. Po godzinach meloman i zagorzały fan żużla. Pracowity i wymagający – przede wszystkim wobec siebie. Uważa, że „niemożliwe jest niczym”.

XIV edycja w liczbach

 • 10 warsztatów
 • 15 wykładów i paneli dyskusyjnych
 • Aktywny udział uczestniczek i uczestników
 • Nieskończoność nowych idei, pytań i pomysłów
Równolegle zapraszamy na wystawę
SZTUKA POLECANIA
na czasy rozpędzonej kultury
Organizatorzy
 • NOWY
 • Selkie
 • Morfika
 • ASP Katowice
Partner główny Festiwalu
Honorowy patronat
Sponsorzy
 • NOWY
 • Selkie
 • Morfika
Partnerzy
Patroni medialni
 • The conference is highly idealistic, and the participants are the best young idealists for making the world a better place through their professional abilities. I have been impressed by the ability of the Conference organizers to follow through and get things done quickly. These are people well worth investing in sponsoring and co-operating with.

  Tom Gilb
  Twórca zwinnych metodyk prowadzenia projektów, Prelegent WUD 2017, 2018, 2019
 • I was truly moved by the authenticity of the participants and their deep commitment to leveraging their professional skills to improve the human condition. WUD is not about a day, a place, or a specific group of people. WUD is really a social movement to engage professionals and amateurs to become engaged citizens and employ their imagination and passion to make positive social change.

  Khanjan Mehta
  Vice Provost for Creative Inquiry; Director of the Mountaintop Initiative at Lehigh University, Prelegent WUD Silesia 2014, 2019
 • Mało jest wydarzeń branżowych, które oferują coś więcej. 
I właśnie to „więcej” co roku mnie przyciąga. Z roku na rok ta konferencja ewoluuje i zyskuje na profesjonalizmie. Nigdy nie żałowałam 10 godzin spędzonych w pociągu by się dostać na WUD Silesia.

  Maria Borowy
  UX Designer, Prelegentka WUD Silesia 2018, 2022
 • Organizatorzy WUDa nie zamykają się na zagadnienia odbiegające od klasycznego postrzegania użyteczności, co powoduje, iż konferencja WUD Silesia jest wydarzeniem unikatowym w skali kraju.

  Tomasz Piętka
  Product Manager, Prelegent WUD Silesia 2016, 2017

Chcesz wziąć udział w Festiwalu WUD Silesia?

Udział we wszystkich wydarzeniach Festiwalu jest bezpłatny, jednak wymaga wysłania zgłoszenia. Spośród wszystkich zgłoszeń wybierzemy uczestniczki i uczestników poszczególnych wydarzeń.

Rejestracja odbędzie się w dniach 19 lutego - 25 lutego 2024.

FAQ

Kto może wziąć udział w Festiwalu WUD Sielsia?

Do udziału w Festiwalu WUD Silesia zapraszamy wszystkie osoby, które przesłały do nas swoje zgłoszenie udziału w trakcie trwające w dniach 19-25 lutego 2024 rejestracji i zostały przez nas wytypowane do udziału. Festiwal ma niestety ograniczoną liczbę miejsc, dlatego do udziału w niej zapraszamy wybrane osoby, które odpowiednio umotywują chęć swojego uczestnictwa.

Nasze wydarzenie jest bezpłatne. Nie chcemy, żeby o uczestnictwie decydowała zasobność portfela, tylko prawdziwa, wewnętrzna motywacja.

Do kogo skierowany jest Festiwal WUD Silesia?

Festiwal WUD Silesia skierowany jest do wszystkich zainteresowanych projektowaniem, wiedzą i rozwojem ludzkiego potencjału w XXI wieku – projektantów doświadczeń (UX), analityków, artystów, uczniów, nauczycieli, reprezentantów biznesu oraz branży kreatywnej, naukowców, badaczy, przedstawicieli instytucji publicznych i organizacji pozarządowych.

Każda osoba, która kreuje zmiany może czerpać z naszych działań sporo inspiracji i użytecznych metod myślenia i działania.

Czy Festiwal WUD Silesia jest wydarzeniem bezpłatnym?

Tak. Wydarzenie jest bezpłatne, jednak żeby w nim uczestniczyć konieczne jest przesłanie swojego zgłoszenia w dniach 19-25 lutego 2024 za pomocą formularza zgłoszeniowego i otrzymanie od nas wiadomości z zaproszeniem. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, tylko wybrane osoby dołączą do grona uczestniczek i uczestników Festiwalu WUD Silesia "Miasto Wiedzy".

Kto finansuje WUD Silesia?

Organizowane przez nas wydarzenie opiera się w 100% na dobrowolnej pracy zespołu, który co roku zbiera się, aby przez wiele miesięcy przygotowywać konferencję i towarzyszące jej działania. Prelegenci, którzy za każdym razem przyjeżdżają do nas, często nie tylko z Polski, ale z różnych części świata, nie biorą wynagrodzenia za prelekcje i warsztaty. Organizacja wydarzenia naszej skali i na naszym poziomie możliwe jest dzięki współpracy ze sponsorami, którzy dzielą nasze wartości oraz poprzez prywatne środki, które wykładamy z własnych kieszeni.

Czy konferencja będzie transmitowana online?

Nie planujemy transmisji online. Wykłady zostaną nagrane i udostępnione na naszym kanale Youtube (https://www.youtube.com/@wudsilesia3796). Jednocześnie, podczas konferencji planujemy dodatkowe aktywności dla uczestniczek i uczestników, pozwalające mocniej zagłębić się w temat konferencji, które nie będą rejestrowane na wideo.

Dlaczego "Miasto Wiedzy"?

Podczas pracy nad tematem przewodnim tegorocznego festiwalu miasto było metaforą dla wiedzy, do której bardzo często wracaliśmy w naszych rozmowach. Wiedza, podobnie jak miasto, jest zróżnicowana, nierównomiernie rozdystrybuowana, mniej i bardziej popularna, bezpieczna i mniej bezpieczna, etc. Po długich rozmowach, gdy wiedzieliśmy, że temat, któremu chcemy poświęcić nadchodzący WUD Silesia to temat wiedzy, "Miasto Wiedzy" wyszło nam dosyć naturalnie.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia wygody przy korzystaniu z pełnej funkcjonalności. Warunki przechowywania i dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.