O Konferencji

Zapraszamy do udziału w 13. edycji interdyscyplinarnej konferencji WUD Silesia, poświęconej projektowaniu, w jego szerokiej definicji. Co możemy zrobić jako jednostki, ale również jako grono projektantek i projektantów, aby projektować dla lepszej przyszłości? Co warto kontynuować, a co lepiej zacząć od nowa?

W pierwszym dniu konferencji zapraszamy do udziału w warsztatach, a drugiego dnia do udziału w całodniowej konferencji podzielonej na 3 bloki: Opór, Wgląd, Odnowa. Aktywną rolę w naszym wydarzeniu, obok wspaniałych prelegentek i prelegentów, odegrają również uczestniczki i uczestnicy.

Prelegentki i prelegenci10

Dariusz Rosiak
Dariusz Rosiak
Raport o stanie świata
Dariusz Rosiak
Raport o stanie świata

Przygląda się światu i opowiada o nim przy pomocy słów i innych dźwięków: rozmów z ludźmi, którzy znają się na rzeczy, relacji reporterskich z różnych miejsc na świecie i muzyki, która zawsze jest na temat – nawiązuje do tematów i miejsc, o których mówi. Treść jego programów dotyczy wszystkich sfer życia: polityki, kultury, nauki, sportu, sztuki, technologii, medycyny, obyczajów, itd.

Przez 13 lat prowadził Raport o stanie świata w radiowej Trójce. Od marca 2020 roku jego program jest finansowany przez Słuchaczy i ukazuje się na dostępnych platformach w formie podcastu.

Pracuje w mediach od lat osiemdziesiątych XX wieku. Zaczynał w RFI w Paryżu, potem całe lata dziewięćdziesiąte spędził w BBC w Londynie. Pisał do wielu polskich mediów i to najróżniejszych od świętej pamięci „Życia Warszawy” i „Życia” do „Machiny” i „Architektury”. Po powrocie do Polski pracował w Polskiej Agencji Prasowej, „Newsweeku”, „Przekroju”, „Forum” i „Polityce”. Był współtwórcą i redaktorem naczelnym pierwszej odmiany tygodnika „Ozon”. Trwało to krótko, za to przez wiele lat pisał do „Rzeczpospolitej”, zwłaszcza jej dodatku „Plus Minus”. Pismem, z którym współpracuje najdłużej i najbliżej jest „Tygodnik Powszechny”.

Był nominowany do wielu nagród, w tym do Nagrody Literackiej Nike za „Ziarno i Krew”. Za tę książkę otrzymał też Nagrodę im. Beaty Pawlak. Za Raport o stanie świata z Kurdystanu otrzymał reporterską Nagrodę PAP im. Ryszarda Kapuścińskiego.

Wykład:
Opowiadanie o złożonym świecie – rozmowa z Dariuszem Rosiakiem
Data:
Sobota, 14 stycznia 2023, godzina: 17:15
joanna erbel
Joanna Erbel
CoopTech Hub
Joanna Erbel
CoopTech Hub

Socjolożka, ekspertka do spraw mieszkaniowych. Liderka klubu samorządowego w CoopTech Hub, pierwszym w Polsce centrum technologii spółdzielczych, które stawia sobie za cel tworzenie wspólnoty opartej o zaufanie przez cyfrowy restart spółdzielczości i budowanie lokalnego ekosystemu współpracy. Członkini Rady Fundacji  Rynku Najmu. Koordynowała prace nad przygotowaniem polityki mieszkaniowej i programu Mieszkania2030 dla m.st. Warszawy. W latach 2017-2020 odpowiadała za temat innowacji mieszkaniowych w PFR Nieruchomości. Współautorka raportów CTH – Spółdzielczy Plan Odbudowy (2021) oraz Spółdzielcza transformacja oraz Pakiet miejskiej odporności (2022). Autorka książek Poza własnością. W stronę udanej polityki mieszkaniowej (2020) oraz Wychylone w przyszłość. Jak zmienić świat na lepsze (2022). Współpracowniczka Fundacji A/typowi, działającej na rzecz neuroróżnorodności.

Wykład:
Co niesie innowacje?
Data:
Sobota, 14 stycznia 2023, godzina: 10:00
Katarzyna Drożdżal
Katarzyna Drożdżal
Selkie / WUD Silesia
Katarzyna Drożdżal
Selkie / WUD Silesia

Badaczka i projektantka. Psycholożka z 15-letnim doświadczeniem. Od początku swojej kariery zajmuje się badaniami, w ostatnich latach jest skoncentrowana na obszarach UX, CX oraz Service Design. Współzałożycielka agencji badawczej Selkie. Od 2015 roku współorganizuje konferencję World Usability Day Silesia. Wykładowczyni w ramach studiów podyplomowych Uniwersytetu SWPS „User Experience Design”.

Od wielu lat wykorzystuje swoją wiedzę i codzienne doświadczenia zawodowe do opisu wpływu technologii cyfrowych na funkcjonowanie ludzi. Współautorka raportów „Cyfrowe stany przejściowe” oraz „Remote-first. Społeczeństwo i technologia w trakcie i po pandemii”. W swoich badaniach szczególną uwagę poświęca kierunkom związanym z procesami samokontroli użytkowników nowoczesnych technologii.

Wykład:
Projektant wobec kryzysu. O naszej kondycji i o paradoksach sprawczości.
Data:
Sobota, 14 stycznia 2023, godzina: 12:30
seweryn rudnicki
Seweryn Rudnicki
Hearts & Heads
Seweryn Rudnicki
Hearts & Heads

Naukowiec, design researcher i facilitator procesów kreatywnych. Jest współzałożycielem Hearts & Heads, a także stałym pracownikiem AGH w Krakowie. Naukową wiedzę wykorzystuje w pracy z klientami biznesowymi. Pracował m.in. dla Motorola Solutions, Hitachi, HSBC, Alior Bank, SAS, Brainly, K2, Admind, Krakowskiego Parku Technologicznego i wielu innych. Po godzinach współtworzy projekt o odważnej nazwie „science of ideas”.

Wykład:
Od tego do lepszego. Myślenie praktykocentryczne w projektowaniu.
Data:
Sobota, 14 stycznia 2023, godzina: 16:15
Katarzyna Udrycka
Katarzyna Udrycka
Popularyzatorka wiedzy o klimacie i bioróżnorodności.
Katarzyna Udrycka
Popularyzatorka wiedzy o klimacie i bioróżnorodności.

Absolwentka Akademii Nauki o Klimacie (naukaoklimacie.pl). Prowadzi warsztaty „Mozaika Klimatyczna” popularyzujące treść z raportów Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) oraz warsztaty „Mozaika Bio” na podstawie raportów Międzyrządowej Platformy ds. Różnorodności Biologicznej i Funkcji Ekosystemu przy ONZ (IPBES). Pracuje w Polsce i we Francji. Wykłada w Collegium Civitas oraz w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. Doradza firmom jako ekspertka programu „Climate Leadership” Centrum UNEP/GRID-Warszawa. 

Współpracuje przy opracowywaniu ekspertyz przyrodniczych. Działa u boku organizacji chroniących dziką przyrodę, w tym Fundacji Szklane Pułapki.

Warsztat:
Zrozumieć bioróżnorodność
Data:
Piątek, 13 stycznia 2023, godzina: 16:00 - 20:00
Ania Bielak-Dworska
Anna Bielak-Dworska
Fundacja Stajnia
Anna Bielak-Dworska
Fundacja Stajnia

Założycielka Fundacji Stajnia, przedsiębiorczyni, projektantka, edukatorka. Od ponad 10-lat działa na pograniczu sektorów biznesowego, samorządowego i od 2017 roku pozarządowego. Jej zainteresowania i kompetencje skoncentrowane są wokoło obszarów tematycznych tj. przywództwo i facylitacja dla zrównoważonego rozwoju oraz regeneracji, design thinking, service design, projektowanie inkluzywne i partycypacyjne, budowanie wartościowych społeczności.

Współautorka i realizatorka licznych programów rozwojowych i edukacyjnych, w tym m.in. „Akademia Liderów Społecznych” czy laboratorium rewitalizacji „ReviLAB”. Jest autorką i liderem merytorycznym międzynarodowej konferencji i warsztatów service design sprint „Co-design your P(a)lace oraz programu edukacyjno-projektowego dla młodych profesjonalistów Co-design Your Place i Summer Volunteer Programme.

Ekspertka Instytutu Biznesu Rodzinnego, mentorka The Industry Mentoring Program na London College of Communication, University of the Arts in London oraz WUD Silesia. Współautorka publikacji „Co-design Your Place. How to use service design in regeneration”, „Design, research and education in architecture. Vol. 5, New and renewed urban spaces”.

Uczestniczka warsztatów „Finding the work you love” z Rickiem Jarowem, które wyewoluowały w osobistą pracę rozwojową, kontynuowaną przy przewodnictwie Ricka do dziś.

Aktualnie uczestniczka Regenerators Academy oraz u.lab: Leading From the Emerging Future realizowanego przez MIT.

Mama, żona, siostra, przyjaciółka. Miłuje się w spacerach konno do lasu, rodzinnym zwiedzaniu Szwecji, pisaniu i pracy na rzecz przyszłości pełnej szans.

Warsztat:
DNA regeneracji – warsztat rozwojowo-projektowy
Data:
Piątek, 13 stycznia 2023, godzina: 16:00 - 20:00
Ryszard Kulik
dr Ryszard Kulik
Fundacja Klubu Myśli Ekologicznej
dr Ryszard Kulik
Fundacja Klubu Myśli Ekologicznej

Doktor psychologii, trener, publicysta. Od 1992 r. zaangażowany w prowadzenie edukacji ekologicznej i działalność społeczną związaną z ochroną przyrody. Współzałożyciel Fundacji Klubu Myśli Ekologicznej. Autor książek i artykułów poświęconych relacji człowiek – przyroda, m.in. „Odkrywanie natury. Praktyka głębokiej ekologii”, „Jak kształtować postawy proekologiczne. Trening grupowy w edukacji ekologicznej”, czy „Człowiek wobec natury. Psychologia ochrony przyrody”. Członek redakcji miesięcznika „Dzikie Życie”; regularnie publikuje swoje eseje również w Gazecie Wyborczej. W swojej działalności czerpie inspirację przede wszystkim z bliskiego kontaktu z dziką przyrodą, z psychologii humanistycznej oraz filozofii głębokiej ekologii.

Warsztat:
Droga do ponownego połączenia
Data:
Piątek, 13 stycznia 2023, godzina: 16:00 - 20:00
Katarzyna Janota
Grupa robocza
Katarzyna Janota
Grupa robocza

Konsultantka i projektantka produktów cyfrowych. Wykłada projektowanie na SWPS, Wydziale Humanistycznym AGH oraz na WSE. Na ASP w Katowicach współprowadzi kurs Projektowanie Społeczne oraz Pracownię projektowania i badań interakcji.

Współtworzy kolektyw grupa.robocza.org, w ramach którego zgłębia żywe dla siebie tematy – projektowanie strategiczne, spekulatywne i planetocentryczne. Uważa, że lepsza przyszłość może rodzić się tylko w dobrych relacjach. Dlatego tak ważny jest dla niej program Minimum Viable Utopia i współorganizowanie corocznych Wypraw Roboczych. Brała udział w projektowaniu Klimatycznej Bazy Wiedzy. Lubi czytać, rysować małe zwierzęta i spacerować.

Wykład:
Lepszy Świat MVP. Nie będzie planety bez wspólnoty.
Data:
Sobota, 14 stycznia 2023, godzina: 15:30
Paweł
Paweł „Nowy” Nowak
NOWY / WUD Silesia
Paweł „Nowy” Nowak
NOWY / WUD Silesia

Projektant systemów i usług. Od 2009 roku pracuje w obszarze User Experience i Service Design. Pomysłodawca i główny organizator międzynarodowej konferencji WUD Silesia.

Od 2016 roku prowadzi kolektyw badawczo-projektowy pod marką NOWY. Wcześniej przez 8 lat zdobywał doświadczenie pracując jako główny projektant UX oraz lider zespołu User Experience w firmie Future Processing. Obecnie, wraz z zespołem, łączy różne dziedziny wiedzy i kompetencje, aby wspólnie odnajdywać adekwatne rozwiązania dla złożonych problemów współczesnego świata.

Prowadzi szkolenia z zakresu projektowania usług i produktów cyfrowych, complexity science oraz projektowania systemów. Wykłada na kierunku User Experience Design na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Autor newslettera „Projektowanie w złożonym świecie„. Absolwent informatyki na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

Wykład:
Opowiadanie o złożonym świecie – rozmowa z Dariuszem Rosiakiem
Data:
Sobota, 14 stycznia 2023, godzina: 17:15
Warsztat:
W poszukiwaniu granic przyszłości
Data:
Piątek, 13 stycznia 2023, godzina: 16:00 - 20:00
pawel nizinski
Paweł Niziński
Better. / B Corp
Paweł Niziński
Better. / B Corp

Doradca strategiczny w dziedzinie budowania marek i sustainability w biznesie. Posiada ok 30-letnie doświadczenie w branży marketingowej, komunikacji i strategicznym podejściu do Corporate Social Responsibility.

Założyciel i Partner Zarządzający Goodbrand & Company Polska (2007) – międzynarodowej firmy z centralą w Londynie, specjalizującej się w usługach doradczych z zakresu budowy odpowiedzialnych marek i produktów, innowacji społecznych oraz impact investment, https://goodbrand.com obecnie działającej w Polsce pod marką „Better. – Brands with Purpose” https://b-better.pl

Better. w efekcie kilkunastu lat doświadczeń w tworzeniu strategicznych rozwiązań w obszarze zrównoważonego rozwoju obecnie specjalizuje się w transformacji firm w stronę wyzwań jakie przynosi ESG. 

Od stycznia Paweł Nizinski jest 2019 – reprezentant ruchu B Corp w Polsce, jako B Lab Country Partner https://bcorporation.net

Od grudnia 2019 Paweł Niziński jest też partnerem w NOW.Partners, globalnej organizacji wspierającej rozwój regeneratywnego podejścia do gospodarki https://now.partners

Latem 2022 wraz z Susanną Romantsovą (ex IKEA D&I Lead) zainicjował powstanie Fundacji Diversity Equity Inclusion Alliance https://www.deia.pl zajmującej się promowaniem inkluzywnego podejścia w budowaniu kultury organizacyjnej.

Przez wiele lat (od 2008r ) wydawca multimedialnego projektu oraz kwartalnika idei CRNavigator/resilience i blogosfery Be-navigator podejmujących tematykę odpowiedzialności społecznej biznesu. Autor badań i opracowań z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju dla czołowych marek z polskiego rynku.

Wykład:
Czy da się to wszystko naprawić do 2030? B Corps w poszukiwaniu regeneratywnych rozwiązań w gospodarce.
Data:
Sobota, 14 stycznia 2023, godzina: 10:45

Agenda

W piątek zapraszamy na warsztaty do co-workingu Wellcome Office przy ulicy Kościuszki 55 w Katowicach.

Warsztaty (13/01/2023)piątek
Wellcome Office Katowice (ul. Kościuszki 55)
16:00-20:00
 • W poszukiwaniu granic przyszłości
  Data:
  Piątek, 13 stycznia 2023, godzina: 16:00 - 20:00
  Prowadzący:
  • Paweł
   Paweł „Nowy” Nowak

  Nie ma jednej przyszłości. Jest wiele ich wiele – możliwych, prawdopodobnych, ewentualnych, czy preferowanych. Jak je sobie wyobrażać, aby planować i podejmować decyzje projektowe? Jak projektowanie spekulatywne może pomóc w odnajdywaniu istotnych problemów oraz w wyłanianiu wzorców myślenia i działania tu i teraz?

  Podczas warsztatu wykorzystamy „Future Backwards” – metodę side-castingu autorstwa Dave’a Snowdena, twórcy frameworku Cynefin. Podczas warsztatu skupimy się nie tylko na perspektywach przyszłości, ale również spojrzymy w przeszłość, aby zidentyfikować kluczowe wydarzenia, które kształtują teraźniejszość i przyszłość (wektory zmian nie są wyznaczane tylko i wyłącznie tu i teraz od podstaw, ale w dużej mierze kształtowane już w przeszłości).

  Warsztat ma na celu:

  • zwiększenie kompetencji uczestników w zakresie planowania i projektowania spekulatywnego,
  • umożliwienie uczestnikom zdobycie praktycznego doświadczenie pracy z metodą „Future Backwards”,
  • pokazanie uczestnikom, jak myślenie o wielu możliwych przyszłościach może pomóc w podejmowaniu decyzji projektowych.
  16:00 - 20:00
  W poszukiwaniu granic przyszłości - Paweł "Nowy" Nowak
 • Droga do ponownego połączenia
  Data:
  Piątek, 13 stycznia 2023, godzina: 16:00 - 20:00
  Prowadzący:
  • Ryszard Kulik
   dr Ryszard Kulik

  Syndrom oddzielenia od siebie, innych i przyrody leży u podstaw globalnego kryzysu obejmującego wszystkie aspekty naszego życie. Oddzielenie jest synonimem cierpienia i najpoważniejszym złudzeniem, któremu ulegamy. Zatem praca nad ponownym połączeniem jest kluczowa dla naszej przyszłości; dzięki niej możemy pogłębiać jakość naszego życia i przeciwdziałać globalnym zagrożeniom. Podczas warsztatu będziemy pracować w oparciu o spiralę ponownego połączenia zaproponowaną przez Joannę Macy. Pozwala ona na nowo odkryć to, kim jesteśmy i jak jesteśmy powiązani z całą siecią życia. Bycie w relacji, bycie w połączeniu to najważniejsze przesłanie na ciężkie czasy, które nadchodzą.

  16:00 - 20:00
  Droga do ponownego połączenia - dr Ryszard Kulik
 • Zrozumieć bioróżnorodność
  Data:
  Piątek, 13 stycznia 2023, godzina: 16:00 - 20:00
  Prowadzący:
  • Katarzyna Udrycka
   Katarzyna Udrycka

  Największe problemy na świecie wynikają z różnicy między tym, jak działa natura
  i tym, jak rozumują ludzie.

  – Gregory Bateson, brytyjski antropolog

  Zapraszam na warsztaty, podczas których – zgodnie z tematem przewodnim konferencji – będziemy poszukiwać inspiracji do nowego spojrzenia na projektowanie. Spróbujemy przyjąć perspektywę, która uwzględni procesy przyrodnicze oraz potrzeby innych żywych organizmów. Taki model projektowania przyniesie korzyści również nam samym. Przecież my, ludzie, jesteśmy integralną częścią bioróżnorodności.  

  16:00 - 20:00
  Zrozumieć bioróżnorodność - Katarzyna Udrycka
 • DNA regeneracji – warsztat rozwojowo-projektowy
  Data:
  Piątek, 13 stycznia 2023, godzina: 16:00 - 20:00
  Prowadzący:
  • Ania Bielak-Dworska
   Anna Bielak-Dworska

  Podejście regeneratywne, czyli o tym jak możemy sprawiać, żeby w życiu osobistym, zawodowym, naszych społeczności i najbliższym otoczeniu było więcej życia, energii i uzdrowienia.

  💧 Interesuje Cię zagadnienie regeneracji, odnowy i podejścia do siebie, prowadzenia zespołu czy organizacji, w którym jest więcej witalności i wrażliwości na perspektywy osobiste, systemowe i planetarne?

  💧  Czy chciałbyś, chciałabyś poznać podstawowe złożenia i zrozumieć, dlaczego podejście regeneratywne jest nam tak bardzo dzisiaj potrzebne?

  💧  A może intuicyjnie wyczuwasz, że za pojęciem regeneracji może stać ważny ruch, do którego chcesz dołączyć?

  Jeżeli TAK, serdecznie zapraszam do osobistego spotkania różnych myśli, uczuć oraz perspektyw.

  Jeżeli tak, serdecznie zapraszam na trzy godzinny warsztat podczas, którego będziesz miał, miała możliwość zapoznać się z podstawowymi założeniami wyłaniającego się ruchu pionierów i pionierek działających na rzecz regeneracji zasobów osobistych, systemowych i planetarnych, w różnych obszarach życia. Coraz częściej w dyskusji o przyszłości ludzkości na planecie Ziemia, mówi się już nie tylko o zrównoważonym rozwoju, rozumianym jako dążenie do naszej neutralności wobec przyrody i nieszkodzeniu jej, ale właśnie odtwarzaniu, przywracaniu do życia czy uzdrawianiu zdegradowanych części lub nawet całych ekosystemów.

  Z praktyk regeneratywnych czerpią dzisiaj dziedziny tj. design, rolnictwo, turystyka, biznes czy ekonomia. Ale nie tylko. Myślenie i działanie regeneratywne zaczyna się w nas samych i w naszym najbliższym otoczeniu, dzięki dostrzeżeniu relacji i połączeń, pomiędzy światem wewnętrznym i zewnętrznym, a także pomiędzy nami a naturą. My, podczas wspólnego spotkania sięgniemy do naszych zasobów, by popatrzeć przez pryzmat połączeń i synergii i tam poszukać regeneratywnych mocy, które drzemią w każdym z nas.

  W tym celu skorzystamy z narzędzia Mapy Ekosystemu. Jest to propozycja pracy osobistej, która może stać się dla Ciebie szansą na pogłębione spojrzenie na Twój system relacji. Dodatkowo rysowanie (w designie używamy terminu „mapowanie”) i współpraca w grupie, wesprą Cię w intuicyjnej i analitycznej odpowiedzi na pytania: co Cię spełnia? Co Cię wyczerpuje? Które z relacji  dodają, a które odbierają energii? W którym miejscu Twoje relacje wymagają zmiany, by w Twoim systemie mogło pojawić się więcej życia? To tylko nieliczne z pytań, które zapewne się wyłonią.

  Podczas spotkania krok po kroku przeprowadzę Cię przez część poświęconą podstawowym założeniom podejścia regeneratywnego oraz krótko opowiem o tzw. Logice Życia i sposobom adaptacji mądrości przyrody do codziennych praktyk osobistych czy organizacyjnych. Następnie wspólnie przyjrzymy się pojęciu ekosystemu, by na tej podstawie przejść do części warsztatowej dedykowanej pracy z Mapą Ekosystemu.

  Zapraszam do fascynującej podróży w głąb siebie, w której rosnąca świadomość potrzeby uzdrawiania naszych indywidualnych ekosystemów, wpływa na rosnącą świadomość i zdolności uzdrawiania naszego całego otoczenia.

  16:00 - 20:00
  DNA regeneracji – warsztat rozwojowo-projektowy - Anna Bielak-Dworska

W sobotę zapraszamy na konferencję do Ronda Sztuki.

Konferencja (14/01/2023)Sobota
Galeria ASP w Katowicach RONDO SZTUKI
09:30-10:00 Otwarcie konferencji
10:00-12:00 Część 1: Opór
 • Co niesie innowacje?
  Data:
  Sobota, 14 stycznia 2023, godzina: 10:00
  Prowadzący:
  • joanna erbel
   Joanna Erbel

  Wprowadzanie innowacji zawsze zaczyna się od niewielkiej grupy. Innowatorzy i innowatorki to około 2,5% społeczeństwa. Jednak, żeby nowe idee weszły do głównego nurtu potrzeba włączenia szerszego grona osób. Wymaga to nie tylko wizyjnego patrzenia w przyszłość, ale również pokonania oporu przed zmianą. Jak działać skutecznie oraz nawigować w trudnym procesie budowania nowej świadomości to pytanie, które zadaje sobie coraz więcej osób marzących o nowym lepszym zrównoważony świecie. O tym jak wychylać się w przyszłość te zmiany wprowadzać, jak pracować na potencjałach indywidualnych i grupowych opowie Joanna Erbel.

  10:00-10:30
  Co niesie innowacje? - Joanna Erbel
 • 10:30-10:45
  Refleksje i interakcje publiczności
 • Czy da się to wszystko naprawić do 2030? B Corps w poszukiwaniu regeneratywnych rozwiązań w gospodarce.
  Data:
  Sobota, 14 stycznia 2023, godzina: 10:45
  Prowadzący:
  • pawel nizinski
   Paweł Niziński

  Nowy paradygmat społeczno gospodarczy powstaje na naszych oczach. Paweł przedstawi nowe modele biznesowe na przykładzie trzech disruptive B-Corpów. W ramach wykładu zaprosi nas do zadawania pytań o kapitalizm interesariuszy, ESG i strategie zarządzania impaktem. Czy to jeszcze certyfikacja czy już możemy mówić o transformacji systemowej?

  10:45-11:15
  B Corps w poszukiwaniu regeneratywnych rozwiązań w gospodarce. - Paweł Niziński
 • 11:15-11:30
  Refleksje i interakcje publiczności
 • 11:30-12:00
  Debata
12:00-12:30 Przerwa kawowa
12:30-14:00 Część 2: Wgląd
 • Projektant wobec kryzysu. O naszej kondycji i o paradoksach sprawczości.
  Data:
  Sobota, 14 stycznia 2023, godzina: 12:30
  Prowadzący:
  • Katarzyna Drożdżal
   Katarzyna Drożdżal

  Podejmując działania w obliczu kryzysu klimatycznego, stajemy wobec złożonych wyzwań systemowych, społecznych, ale też osobistych rozterek. Współczesna psychologia dostarcza wielu dowodów, iż przekonanie o własnej sprawczości jest fundamentem równowagi psychicznej człowieka. Martin Seligman stwierdził ostatnio: „Istnieją zasadne dowody historyczne sugerujące, że to wiara w sprawstwo jest przyczyną postępu ludzkości”. Dotąd ten postęp miał kierunek antropocentryczny i przyczyniał się do degradacji przyrody. Jak być sprawczym w epoce, która wymaga od nas nie tylko nowych paradygmatów postępu, ale także zmierzenia się z samym sobą owładniętym tym postępem? Wykład zaprosi do pogłębionej refleksji nad czynnikami, które wpływają na kondycję projektantów i badaczy mających mierzyć się z tymi wyzwaniami. Szczególną uwagę poświęcimy sprawczości oraz poczuciu skuteczności.

  12:30 - 13:15
  Projektant wobec kryzysu - Katarzyna Drożdżal
 • 13:15 - 13:30
  Refleksje i interakcje publiczności
 • 13:30 - 14:00
  Dialog generatywny z udziałem prowadzących warsztaty
14:00 - 15:30 Przerwa na lunch
15:30 - 17:00 Część 3: Odnowa
 • Lepszy Świat MVP. Nie będzie planety bez wspólnoty.
  Data:
  Sobota, 14 stycznia 2023, godzina: 15:30
  Prowadzący:
  • Katarzyna Janota

  [Głos z projektowej ,,bańki”]: Ostatnio sporo rozmawiamy o nowych technologiach. Po internetach hulają nowe wizje web 3, kalkulatory emisji CO2, dyskusje o energetycznych konsekwencjach kopania kryptowalut czy budowania metawersum. Gdzie się obrócimy, tam ktoś wspomina o zrównoważonym rozwoju. Handlujemy NFT i generujemy posty przy pomocy GPT-3. Mniej lub bardziej świadomie sklejamy sobie nową rzeczywistość z okruchów technologii, fragmentów wypowiedzi cyfrowych potentatów i popularnych narracji sci-fi.

  🌍

  Świadome działanie jest jednym z kluczowych elementów dobrego projektowania. Dysponujemy licznymi narzędziami i procesami, które pozwalają na kompleksowe przyglądanie się sposobom oraz skutkom pracy projektowej. Wiemy, jak kształtować zachowania osób użytkowniczych i tworzyć produkty, które znajdują ich uznanie. Wreszcie, dostrzegamy też konieczność uwzględniania w cyklu życia produktu całych ekosystemów, wraz z ich wszystkimi – ludzkimi i nieludzkimi – elementami.

  Czy jednak potrafimy odrzucić lub modyfikować dominujące narracje i podejmować próby prototypowania przyszłości, których pragniemy?

  🌎

  W swojej prezentacji Katarzyna Janota postara się opowiedzieć o tym, dlaczego powinnyśmy na nowo przemyśleć podstawy myślenia o technologii. Pokaże też kilka przykładów przecierania nowych szlaków i podzieli się swoimi doświadczeniami.

  15:30 - 16:00
  Lepszy Świat MVP. Nie będzie planety bez wspólnoty. - Katarzyna Janota
 • 16:00 - 16:15
  Refleksje i interakcje publiczności
 • Od tego do lepszego. Myślenie praktykocentryczne w projektowaniu.
  Data:
  Sobota, 14 stycznia 2023, godzina: 16:15
  Prowadzący:
  • seweryn rudnicki
   Seweryn Rudnicki

  Frameworki, które dobrze znamy – takie, jak projektowanie zorientowane na użytkownika – doprowadziły nas do tu i teraz. Pytanie brzmi: czy są w stanie nas stąd wyciągnąć i zaprowadzić do nieco lepszego świata?
  W tej prezentacji spróbuję Was przekonać, że myślenie przez pryzmat percepcji i potrzeb użytkowników, do którego jesteśmy tak przyzwyczajeni, może okazać się mało przydatne w projektowaniu bardziej zrównoważonego świata, a nawet wprost mylące. Szansą może się za to okazać myślenie praktykocentryczne – skupiające się nie tyle na człowieku, co na złożonych i dynamicznych układach – znaczeń, idei, aspiracji, materiałów, artefaktów, technologii – w których człowiek jest tylko jednym z elementów. To myślenie pomaga projektować w skromny, daleki od solucjonizmu, a jedocześnie dający nadzieję na pozytywną zmianę sposób.

  16:15 - 16:45
  Od tego do lepszego. Myślenie praktykocentryczne w projektowaniu. - Seweryn Rudnicki
 • 16:45 - 17:30
  Refleksje i interakcje publiczności
17:00-17:15 Przerwa kawowa
17:15 - 18:45 Finał i gość specjalny
 • Opowiadanie o złożonym świecie – rozmowa z Dariuszem Rosiakiem
  Data:
  Sobota, 14 stycznia 2023, godzina: 17:15
  Prowadzący:
  • Dariusz Rosiak
   Dariusz Rosiak
  • Paweł
   Paweł „Nowy” Nowak

  Jak opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków? Prezentować złożony obraz świata, a potem rozmawiać o nim w sposób zrozumiały dla słuchaczy i włączający różne perspektywy? Wyjaśniać, szukać sensu, zamiast sensacji? Jaka jest w tym rola mediów i nowych technologii? Dariusz Rosiak, autor “Raportu o stanie świata”, dziennikarz i reportażysta, opowie o swoim warsztacie dziennikarskim, a także o obrazach przyszłości, które wyłaniają się z jego reportaży i prowadzonych przez niego rozmów.

  Rozmowę z Dariuszem Rosiakiem przeprowadzi Paweł Nowak.

  17:15 - 18:00
  Opowiadanie o złożonym świecie - rozmowa z Dariuszem Rosiakiem
 • 18:00 - 18:30
  Panel dyskusyjny o przyszłości
 • 18:30 - 18:45
  Zakończenie konferencji

Organizatorki i organizatorzy wydarzenia10

Paweł
Paweł „Nowy” Nowak
Paweł „Nowy” Nowak

W ramach działalności WUD Silesia dba o to, żeby informacje płynnie przepływały pomiędzy wszystkimi interesariuszami, a wszelkie działania były właściwie zaplanowane i skoordynowane. Przy okazji co jakiś czas wpada na jakiś nowy pomysł, który wpływa na te wszystkie plany, więc nieraz sam łapie się za głowę, że znowu musi wszystko układać od nowa…

Na codzień projektant systemów i usług. Od 2009 roku pracuje w obszarze User Experience i Service Design. Pomysłodawca i główny organizator międzynarodowej konferencji WUD Silesia. Od 2016 roku prowadzi kolektyw badawczo-projektowy pod marką NOWY. Wcześniej przez 8 lat zdobywał doświadczenie pracując jako główny projektant UX oraz lider zespołu User Experience w firmie Future Processing. Obecnie, wraz z zespołem, łączy różne dziedziny wiedzy i kompetencje, aby wspólnie odnajdywać adekwatne rozwiązania dla złożonych problemów współczesnego świata. Prowadzi szkolenia z zakresu projektowania usług i produktów cyfrowych, complexity science oraz projektowania systemów. Wykłada na kierunku User Experience Design na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Autor newslettera „Projektowanie w złożonym świecie„. Absolwent informatyki na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

Organizator WUD Silesia:
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Katarzyna Drożdżal
Katarzyna Drożdżal
Katarzyna Drożdżal

Badaczka i projektantka. Psycholożka z 15-letnim doświadczeniem. Od początku swojej kariery zajmuje się badaniami, w ostatnich latach jest skoncentrowana na obszarach UX, CX oraz Service Design. Współzałożycielka agencji badawczej Selkie. Od 2015 roku współorganizuje konferencję World Usability Day Silesia. Wykładowczyni w ramach studiów podyplomowych Uniwersytetu SWPS „User Experience Design”.

Od wielu lat wykorzystuje swoją wiedzę i codzienne doświadczenia zawodowe do opisu wpływu technologii cyfrowych na funkcjonowanie ludzi. Współautorka raportów „Cyfrowe stany przejściowe” oraz „Remote-first. Społeczeństwo i technologia w trakcie i po pandemii”. W swoich badaniach szczególną uwagę poświęca kierunkom związanym z procesami samokontroli użytkowników nowoczesnych technologii.

Organizator WUD Silesia:
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Agata Magdalena Nowak
Agata Magdalena Nowak
Agata Magdalena Nowak

Artystka i badaczka doświadczeń użytkowników. Trenerka, wykładowczyni, ekspertka testowania użyteczności na Uniwersytecie SWPS w Katowicach (kierunek UX Design). Kierowniczka artystyczna i jedna z głównych koordynatorek wydarzenia WUD Silesia. Ukończyła psychologię oraz transdyscyplinarne studia artystyczne w Wyższej Szkole Sztuki i Designu w Genewie. Swoje poszukiwania projektowe i artystyczne rozwija poruszając się pomiędzy metodyką projektowania spekulatywnego, a nurtem głębokiej ekologii. Rozwija swoją twórczość rzeźbiarską i ceramiczną pod nazwą MORFIKA. @morfika_ceramika

Organizator WUD Silesia:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Dominika Ledwoń
Dominika Ledwoń
Dominika Ledwoń

Absolwentka Wydziału Grafiki na ASP w Katowicach. Projektant UX i UI. Zajmuje się również kreowaniem marek i marketingiem produktu. Pracuje w katowickim startupie. Wielbicielka metodyki Design Thinking oraz eventów łączących środowisko projektowe z technologią (hackatony, meetupy, konferencje, warsztaty). Od 2016 roku współpracuje z Women in Technology Katowice. W wolnym czasie w ramach Little Bit Academy uczy dzieci z różnych środowisk projektować własne gry i twórczo wykorzystywać technologię. W WUD Silesia odpowiada za marketing i promocję.

Organizator WUD Silesia:
2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Magda Szklarczyk-Kominko
Magdalena Szklarczyk-Kominko
Magdalena Szklarczyk-Kominko

Projektantka usług i doświadczeń. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Katowicach. Ukończyła także studia podyplomowe User Experience Design na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym. Zwolenniczka projektowania zrównoważonego oraz zorientowanego na potrzeby użytkownika. Ukierunkowana na proaktywne działania, z nastawieniem projektowym uwzględniającym perspektywę przyszłości. Entuzjastka działań innowacyjnych. Zaangażowana w inicjatywy edukacyjne, kulturalne oraz projektowo-badawcze. Ceni możliwość rozwoju kompetencji, zdobywania wiedzy oraz dzielenia się nią.

Daria Korneev
Daria Korneev
Daria Korneev

Wielbicielka rozwiązań przyjaznych użytkownikowi, UX padawan. Na co dzień specjalistka ds. marketing automation, która stara się umiejętnie wplatać aktywności marketingowe w ścieżkę użytkownika. Organizatorka polskich i międzynarodowych konferencji.

Ania Bielak-Dworska
Anna Bielak-Dworska
Anna Bielak-Dworska

Założycielka Fundacji Stajnia, przedsiębiorczyni, projektantka, edukatorka. Od ponad 10-lat działa na pograniczu sektorów biznesowego, samorządowego i od 2017 roku pozarządowego. Jej zainteresowania i kompetencje skoncentrowane są wokoło obszarów tematycznych tj. przywództwo i facylitacja dla zrównoważonego rozwoju oraz regeneracji, design thinking, service design, projektowanie inkluzywne i partycypacyjne, budowanie wartościowych społeczności.

Współautorka i realizatorka licznych programów rozwojowych i edukacyjnych, w tym m.in. „Akademia Liderów Społecznych” czy laboratorium rewitalizacji „ReviLAB”. Jest autorką i liderem merytorycznym międzynarodowej konferencji i warsztatów service design sprint „Co-design your P(a)lace oraz programu edukacyjno-projektowego dla młodych profesjonalistów Co-design Your Place i Summer Volunteer Programme.

Ekspertka Instytutu Biznesu Rodzinnego, mentorka The Industry Mentoring Program na London College of Communication, University of the Arts in London oraz WUD Silesia. Współautorka publikacji „Co-design Your Place. How to use service design in regeneration”, „Design, research and education in architecture. Vol. 5, New and renewed urban spaces”.

Uczestniczka warsztatów „Finding the work you love” z Rickiem Jarowem, które wyewoluowały w osobistą pracę rozwojową, kontynuowaną przy przewodnictwie Ricka do dziś.

Aktualnie uczestniczka Regenerators Academy oraz u.lab: Leading From the Emerging Future realizowanego przez MIT.

Mama, żona, siostra, przyjaciółka. Miłuje się w spacerach konno do lasu, rodzinnym zwiedzaniu Szwecji, pisaniu i pracy na rzecz przyszłości pełnej szans.

Dagmara Dzida
Dagmara Dzida
Dagmara Dzida

Z wykształcenia ratowniczka medyczna, ekspertka analizy danych w ochronie zdrowia. Z pasji projektantka – teraz UX, kiedyś projektowała ubrania. Absolwentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS o kierunku UX Designer/Product Designer w Katowicach. Ma za sobą pierwsze doświadczenia w tworzeniu stron internetowych i aplikacji mobilnych. Rozwija swoje umiejętności poprzez współpracę z fundacjami w zakresie projektowania UX/UI. W WUD Silesia wspiera team organizacyjny.

Dorota Nikiel
Dorota Nikiel
Dorota Nikiel

Z zawodu projektantka graficzna, absolwentka ASP w Katowicach. W swojej pracy najlepiej czuję się w tematach które niosą potencjalną zmianę na lepsze, mówią o rzeczach istotnych. Personalnie mocno zainteresowana tematami związanymi z przyrodą oraz ekologią. Zafascynowana projektowaniem permakulturowym.

Maciek Mucha
Maciek Mucha
Maciek Mucha

Chłopak sokole oko, który wyleczył wzrok dzięki siatce w Photoshopie. Pixel-perfect to jego brat bliźniak. Z branżą związany nieprzerwanie od 2007 roku. Pierwsze kroki stawiał jako Graphic Designer, by następnie podążyć ścieżką rozwoju w obszarach UX/UI, a także Product Design. Nosi Internet w telefonie i projektuje małym palcem. Po godzinach meloman i zagorzały fan żużla. Pracowity i wymagający – przede wszystkim wobec siebie. Uważa, że „niemożliwe jest niczym”.

Równolegle zapraszamy na wystawę
Rzeczywistość Ewentualna.
Mądrość znikającej przyrody.

XIII edycja w liczbach

 • 4 warsztaty
 • 8 wykładów i paneli dyskusyjnych
 • Aktywny udział uczestniczek i uczestników
 • Nieskończoność nowych idei, pytań i pomysłów
Organizatorzy
 • NOWY
 • Selkie
 • Morfika
 • Rondo Sztuki
 • ASP Katowice
Sponsorzy
 • NOWY
 • Selkie
 • Morfika
 • Logo metropolii
Partnerzy
Patroni medialni
 • Silesia JUG
 • daily web
 • The conference is highly idealistic, and the participants are the best young idealists for making the world a better place through their professional abilities. I have been impressed by the ability of the Conference organizers to follow through and get things done quickly. These are people well worth investing in sponsoring and co-operating with.

  Tom Gilb
  Twórca zwinnych metodyk prowadzenia projektów, Prelegent WUD 2017, 2018, 2019
 • I was truly moved by the authenticity of the participants and their deep commitment to leveraging their professional skills to improve the human condition. WUD is not about a day, a place, or a specific group of people. WUD is really a social movement to engage professionals and amateurs to become engaged citizens and employ their imagination and passion to make positive social change.

  Khanjan Mehta
  Vice Provost for Creative Inquiry; Director of the Mountaintop Initiative at Lehigh University, Prelegent WUD Silesia 2014, 2019
 • Mało jest wydarzeń branżowych, które oferują coś więcej. 
I właśnie to „więcej” co roku mnie przyciąga. Z roku na rok ta konferencja ewoluuje i zyskuje na profesjonalizmie. Nigdy nie żałowałam 10 godzin spędzonych w pociągu by się dostać na WUD Silesia.

  Maria Borowy
  UX Designer, Prelegentka WUD Silesia 2018, 2022
 • Organizatorzy WUDa nie zamykają się na zagadnienia odbiegające od klasycznego postrzegania użyteczności, co powoduje, iż konferencja WUD Silesia jest wydarzeniem unikatowym w skali kraju.

  Tomasz Piętka
  Product Manager, Prelegent WUD Silesia 2016, 2017

Chcesz wziąć udział w XIII edycji Konferencji WUD Silesia?

Konferencja jest bezpłatna, jednak wymaga wysłania zgłoszenia. Spośród wszystkich zgłoszeń wybierzemy uczestniczki i uczestników najbliższej edycji.

Rejestracja trwa w dniach 12 grudnia - 18 grudnia 2022.

FAQ

Kto może wziąć udział w konferencji WUD Sielsia?

Do udziału w konferencji WUD Silesia, zarówno jej części warsztatowej (13 stycznia 2023), jak i wykładowej (14 stycznia 2023) zapraszamy wszystkie osoby, które przesłały do nas swoje zgłoszenie udziału w trakcie trwające w dniach 12-18 grudnia 2022 rejestracji i zostały przez nas wytypowane do udziału. Konferencja ma niestety ograniczoną liczbę miejsc, dlatego do udziału w niej zapraszamy wybrane osoby, które odpowiednio umotywują chęć swojego uczestnictwa.

Nasze wydarzenie jest bezpłatne. Nie chcemy, żeby o uczestnictwie decydowała zasobność portfela, tylko prawdziwa, wewnętrzna motywacja.

Do kogo skierowana jest konferencja WUD Silesia?

WUD Silesia skierowana jest do wszystkich zainteresowanych projektowaniem, zrównoważonym rozwojem i przyszłością planety: projektantów doświadczeń (UX), analityków, artystów, uczniów, nauczycieli, reprezentantów biznesu oraz branży kreatywnej, naukowców, badaczy, przedstawicieli instytucji publicznych i organizacji pozarządowych.

Każda osoba, która kreuje zmiany może czerpać z naszych działań sporo inspiracji i użytecznych metod myślenia i działania.

Czy WUD Silesia jest wydarzeniem bezpłatnym?

Tak. Wydarzenie jest bezpłatne, jednak żeby w nim uczestniczyć konieczne jest przesłanie swojego zgłoszenia w dniach 12-18 grudnia 2022 za pomocą formularza zgłoszeniowego i otrzymanie od nas wiadomości z zaproszeniem. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, tylko wybrane osoby dołączą do grona uczestniczek i uczestników WUD Silesia "OD NOWA".

Kto finansuje WUD Silesia?

Organizowane przez nas wydarzenie opiera się w 100% na dobrowolnej pracy zespołu, który co roku zbiera się, aby przez wiele miesięcy przygotowywać konferencję i towarzyszące jej działania. Prelegenci, którzy za każdym razem przyjeżdżają do nas, często nie tylko z Polski, ale z różnych części świata, nie biorą wynagrodzenia za prelekcje i warsztaty. Organizacja wydarzenia naszej skali i na naszym poziomie możliwe jest dzięki współpracy ze sponsorami, którzy dzielą nasze wartości oraz poprzez prywatne środki, które wykładamy z własnych kieszeni.

Czy konferencja będzie transmitowana online?

Nie planujemy transmisji online. Wykłady zostaną nagrane i udostępnione na naszym kanale Youtube (https://www.youtube.com/@wudsilesia3796). Jednocześnie, podczas konferencji planujemy dodatkowe aktywności dla uczestniczek i uczestników, pozwalające mocniej zagłębić się w temat konferencji, które nie będą rejestrowane na wideo.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia wygody przy korzystaniu z pełnej funkcjonalności. Warunki przechowywania i dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.