vIGF2020: Transmisja live z panelu dyskusyjnego: „Różne wymiary wykluczenia cyfrowego w polskich szkołach.”

Już dzisiaj o godzinie 18:40 rozpocznie się prowadzony przez nas panel dyskusyjny w ramach vIGF2020 (Internet Governance Forum). Zapraszamy na transmisję na żywo.

Tematem, o którym będziemy rozmawiać z naszymi gośćmi jest wykluczenie cyfrowe w polskich szkołach.

W ramach pierwszego lockdownu (marzec 2020) będącego następstwem pandemii COVID-19 szkoły musiały przejść w tryb nauczania zdalnego. Ta ekspresowa transformacja cyfrowa polskiego systemu edukacji pociągnęła za sobą szereg nieoczekiwanych konsekwencji, ale też stała się źródłem wniosków na temat  kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.

System edukacji w Polsce nigdy wcześniej nie przechodził takiego testu. Lekcje zdalne okazały się nie tylko wyzwaniem technologicznym, ale także sprawdzianem odporności i pomysłowości nauczycieli. Eksperyment został nazwany sukcesem, ale jednocześnie mocno uwypuklił problem barier technologicznych i wykluczenia. Cała sytuacja pokazała zatarcie granic między wykluczeniem ze względu na dostęp do technologii, a poziomem kompetencji technicznych.

Podczas naszej dyskusji odpowiemy przede wszystkim na następujące pytania:

  • Czy konsekwencją tego stanu granicznego będzie wprowadzenie technologii do programu nauczania i przełom w historii edukacji w Polsce?
  • Jakie są kluczowe wnioski z tej sytuacji dla nauczycieli, szkół, rodziców, uczniów i systemu edukacji?
  • W jaki sposób polskie doświadczenia mogą pomóc we wdrażaniu włączających procesów cyfrowego uczenia się w systemach edukacji w innych krajach?

Dlaczego podejmujemy ten temat? Naszą odpowiedzią na wyjątkową sytuację w polskich szkołach w warunkach pandemii była organizacja Zdalnych Kompletów, których głównym celem jest udzielenie wsparcia edukatorom znajdującym się w samym centrum tych gwałtownych zmian w polskich szkołach. Dzięki tej inicjatywie zobaczyliśmy dysproporcje w kompetencjach cyfrowych dzieci i nauczycieli, a także wielowymiarowość wyzwań, z którymi muszą mierzyć się nauczyciele prowadzący zajęcia zdalne. To stało się dla inspiracją do zaproszenia wspaniałych panelistów, którzy wspólnie z nami zastanowią się nad powyższymi tematami.

Do udziału w panelu zaprosiliśmy wspaniałych ekspertów:

dr Barbara Ostrowska – psycholog, nauczyciel teorii wiedzy i psychologii, a od września 2020 roku koordynator programu międzynarodowego IB DP w Międzynarodowym Liceum Ogólnokształcącym Paderewski w Lublinie. Trener i egzaminator Organizacji Matury Międzynarodowej IBO – prowadzi szkolenia zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi, m.in. Fundacją Szkoła z Klasą oraz Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy THINK! Należy do społeczności Superbelfrzy RP. Posiada tytuł Microsoft Innovative Educator Ekspert, nadawany przez firmę Microsoft najbardziej innowacyjnym nauczycielom na świecie, a także certyfikat MCE: Microsoft Certified Educator. W 2018 roku nominowana do nagrody Nauczyciel Roku, a w 2019 laureatka konkursu EduInspirator za aktywne angażowanie się w realizację międzynarodowych projektów edukacyjnych Erasmus+, ich najwyższą jakość i dzielenie się z innymi nauczycielami. Współprowadzi podcast edukacyjny Educatio Perpetua!

Katarzyna Drożdżal – psycholog, badacz i projektant usług cyfrowych. Jej badania naukowe koncentrują się obecnie głównie na obszarach interakcji człowiek-komputer, doświadczeniach użytkowników i projektowaniu usług. Od 2015 roku jest zaangażowana w organizację konferencji World Usability Day Silesia. Współautor podejścia Value Match Canvas i współzałożyciel agencji Selkie Research. Ekspert i konsultant w programach związanych z kompetencjami cyfrowymi, m.in. „Zdalne Komplety” – oddolna inicjatywa skierowana do nauczycieli stojących przed nowymi wyzwaniami zdalnej edukacji. Współautor publikacji „Cyfrowe Stany Przejściowe” podsumowującej badania nad wpływem pandemii COVID-19 na relację społeczeństwo-technologia.

Na swoim koncie ma kilkadziesiąt projektów związanych z cyfrowymi produktami i usługami. Jej zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia cyberpsychologii. Szczególną uwagę poświęca problemom związanym z procesami samokontroli i samoregulacji użytkowników nowoczesnych technologii.

prof. Jacek Pyżalski – pedagog specjalny, profesor na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, uczestnik i koordynator około 60 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, głównie dotyczących zachowań ryzykownych młodzieży (w tym zachowań online, ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy), zaangażowania online młodych ludzi (w tym koordynacja polskiej części badań EU Kids Online) oraz kondycji psychicznej nauczycieli i ich kompetencji wychowawczych. Reprezentował Polskę w konsorcjum międzynarodowym badaczy cyberprzemocy (COST IS801), COST IS1210, dotyczącego wpływu wyglądu i wizerunku online na funkcjonowanie i zdrowie młodzieży, COST CA16297 European Network for Problematic Usage of the Internet, zajmujących się problematycznym wykorzystaniem internetu oraz COST CA18115 – Transnational Collaboration on Bullying, Migration and Integration at School Level, podejmującym problematykę przemocy szkolnej w kontekście zjawisk migracyjnych. Autor pierwszych na rynku polskim publikacji dotyczących agresji elektronicznej „Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży” (GWP, Sopot 2011) oraz „Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży” (Impuls, 2012). Pomysłodawca i redaktor podręcznika Edukacja w czasach pandemii COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele.

dr hab. Piotr Plichta – doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Pracownik naukowy Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, pedagog specjalny. Autor i współautor około 100 publikacji naukowych. Uczestnik zespołów badawczych krajowych i międzynarodowych, w tym przedstawiciel Polski w sieciach naukowych COST dotyczących: cyberprzemocy rówieśniczej (COST IS 0801 i CA18115), radzenia sobie z konsekwencjami braku satysfakcji z własnego wyglądu (IS 1210)  i problemowego używania Internetu (CA 16207). Zainteresowania naukowe dotyczą m.in.:

  • Korzystania z TIK przez młodych ludzi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i niepełno sprawnościami;
  • Zaangażowania młodych ludzi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnościami w przemoc, cyberprzemoc i inne zachowania ryzykowne;
  • Stres i wypalenie w profesjach pomocowych.

Paweł Nowak – projektant usług i oprogramowania. Pomysłodawca i główny organizator WUD Silesia. Od 2016 roku  rozwija agencję badawczo-projektową pod marką „Nowy”. Wykładowca na Uniwersytecie SWPS w Katowicach na kierunku UX Design.

Więcej szczegółów: https://www.intgovforum.org/multilingual/content/igf-2020-pre-event-66-various-dimensions-of-technological-exclusion-in-polish-schools

Do zobaczenia!

Autor:
Paweł
Paweł „Nowy” Nowak

W ramach działalności WUD Silesia dba o to, żeby informacje płynnie przepływały pomiędzy wszystkimi interesariuszami, a wszelkie działania były właściwie zaplanowane i skoordynowane. Przy okazji co jakiś czas wpada na jakiś nowy pomysł, który wpływa na te wszystkie plany, więc nieraz sam łapie się za głowę, że znowu musi wszystko układać od nowa…

Na codzień projektant systemów i usług. Od 2009 roku pracuje w obszarze User Experience i Service Design. Pomysłodawca i główny organizator międzynarodowej konferencji WUD Silesia. Od 2016 roku prowadzi kolektyw badawczo-projektowy pod marką NOWY. Wcześniej przez 8 lat zdobywał doświadczenie pracując jako główny projektant UX oraz lider zespołu User Experience w firmie Future Processing. Obecnie, wraz z zespołem, łączy różne dziedziny wiedzy i kompetencje, aby wspólnie odnajdywać adekwatne rozwiązania dla złożonych problemów współczesnego świata. Prowadzi szkolenia z zakresu projektowania usług i produktów cyfrowych, complexity science oraz projektowania systemów. Wykłada na kierunku User Experience Design na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Autor newslettera „Projektowanie w złożonym świecie„. Absolwent informatyki na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

Przeczytaj także

  • Wywiad
0
20 października 2020
Don’t wait for the storm to pass. Start learning how to dance in the rain. – Interview with Khanjan Mehta
  • Wywiad
0
23 kwietnia 2020
UX w czasach zarazy. Wywiad z Pawłem Haltofem
michelle
  • Wykład
0
13 kwietnia 2020
Jak włączać zwierzęta do procesów projektowych? O godnym traktowaniu żywych istot.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia wygody przy korzystaniu z pełnej funkcjonalności. Warunki przechowywania i dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.